Vidjeli ste nepropisno parkiranje drugih vozača? Znate li da postoji aplikacija na koju to možete prijaviti?

100
parking

Gotovo svakog dana na parkiralištima uočavamo nesavjesne vozače koji nepropisno parkiraju. Zbog toga kreirana je aplikacija putem koje možete prijaviti nepropisno parkiranje ili bilo koji drugi prometni prekršaj. Riječ je o mobilnoj aplikaciji MUP – Sigurnost i povjerenje!, koju podržavaju Android, iOS i OS Windows Phone uređaji.

Aplikacija funkcionira na vrlo jednostavan način te se sastoji od nekoliko koraka. Građanin pametnim telefonom fotografira ili snimi prekršaj. Poželjno je imati uključenu lokaciju kako bi se centralnom portalu MUP-a mogle dojaviti točne geografske koordinate. Svi građani mogu upisati i komentar ili opis događaja te nastaviti komunicirati potpuno anonimno s policijskim službenicima. Zaprimljene dojave odmah se procjenjuju i ukoliko se utvrdi žurno postupanje, šalju se u rad nadležnoj službi ili pak, u drugom slučaju odbijaju kao nevažnu.

Prema dobivenim podacima MUP-a aplikacija je dostupna od 2015. godine, od kada se putem nje svakodnevno dostavlja više desetaka dojava, a njihov broj raste iz godine u godinu. Prema statistici za 2019. godinu putem aplikacije podnijete su 56.142 dojave, u 2020. godini 50.050 dojava, u 2021. godini 51.740 dojave, a u 2022. godini do sada građani su putem ove aplikacije podnijeli 53.463 dojave, donosi HAK Revija.

L.B.

Komentari