Impressum

Glavna urednica:
Dunja Pavešić

Dizajn i grafička priprema:
Robert Vrkić

Novinari: Elena Čuljat, Dunja Pavešić, Ana Vuković, Emira Brkić, Bruno Župan, Lidija Balog, Anja Matić, Frida Šarar, Silva Celebrini

Blogeri: Djenana Džana Mujadžić

Fotografi: Redakcijski desk, Arhiva

Izdavač: Libra d.o.o, Veslarska 8, Rijeka

Zabranjeno je preuzimanje tekstova, dizajna i rubrika bez odobrenja Izdavača.

Portal Teklić upisan je u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Odlukom Agencije za elektroničke medije RH na temelju odredbe članka 80. stavka 2. i 3. Zakona o elektroničkim medijima.