Rijeka dio Kulturne rute Vijeća Europe

43
Aromas Itinerarium Salutis
Europska ruta povijesnih ljekarni i ljekovitih vrtova, u koju je i Rijeka uključena, jedinstvena je ruta koja povezuje značajna mjesta poput samostanskih ljekarni, drvnih bolnica, svjetovnih ljekarni, povijesnih knjižnica te botaničkih i ljekovitih vrtova. Ruta predstavlja živu prirodnu i kulturnu baštinu koja slavi zajedničke europske korijene i promiče interkulturalni dijalog, kulturni identitet, društvenu koheziju i održivi ljudski razvoj.
Partneri u projektu Europske rute povijesnih ljekarni i vrtova ljekovitog bilja su Turistička zajednica grada Rijeke, JGL Muzej farmacije i Sveučilište u Rijeci, koji su na tu temu u ožujku ove godine i organizirali 2. međunarodni forum „Hygeia Legacy“ u suradnji sa španjolskom udrugom Aromas Itinerarium Salutis, a uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Rijeke i Muzeja grada Rijeke.
Trenutno Ruta povijesnih ljekarni i ljekovitih vrtova predstavljena je u jedanaest europskih zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Francuska, Italija, Litva, Mađarska, Portugal, Rumunjska, Španjolska i Švicarska).
Certifikacija Kulturne rute Vijeća Europe potvrđuje važnost i relevantnost ovog projekta u europskom kulturnom krajoliku i istovremeno je rezultat izvrsnog rada i suradnje partnera međunarodne mreže Aromas Itinerarium Salutis (AIS).

Komentari