Konferencija “Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država”- dijalog struke, znanosti, privatnog i državnog sektora o gorućem problemu Hrvatske

124

Prva Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ koja će se pozabaviti gorućim problemom hrvatskog društva – iseljavanjem stanovništva, održat će se od 6. do 8. prosinca u Zagrebu, u Kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta.

Na konferenciji koju organizira Institut za migracije i narodnosti sudjelovat će više od 200 izlagača – znanstvenika, migracijskih stručnjaka iz 90 različitih institucija državnog i nevladinog sektora, održat će više od 150 predavanja.

Ova konferencija u svjetlu iznimno aktualnog migracijskog problema kani progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji želi se potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu.

“Konferencijom koja će se održati u prosincu 2018. godine cilj nam je promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države. Isto tako želimo proširiti istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na  migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet naprama europskog identiteta… Konferencijom 2018., a u dijalogu s brojnim nacionalnim i međunarodnim suorganizatorima pokazujemo kako je moguć dijalog struke i znanosti, privatnog i državnog sektora, te da smo spremni progovoriti o problemima ali i ponuditi rješenja”, najavila je ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj.

Studentski paneli na temu suvremenog iseljavanja
Najveća vrijednost konferencije je organizacija dvaju studentskih panela na temu suvremenog iseljavanja. Kulturni, medijski i ideološki aspekti iseljavanja mladih Hrvata danas, tema su panela na kojem će sudjelovati studenti preddiplomske i diplomske nastave sociologije s Hrvatskih studija, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Filozofskog fakulteta. Osim studenata uključit će se i veliki broj doktoranata. Ova bi konferencija trebala iznjedriti zaključke i biti podloga daljnjim aktivnostima s različitim dionicima, na različitim područjima s uključivanjem znanstvene, stručne javnosti, lokalne, županijske i državne vlasti.

“Želimo pokazati da se znanstvenici i njihova znanstvena istraživanja trebaju uključiti u sukreiranje javnih politika i da mogu uistinu doprinijeti razvoju hrvatskog društva. S druge strane i znanstvenici se moraju „otvoriti“ prema javnosti i promicati rezultate svojih istraživanja. Jedino takvom sinergijom moguće je govoriti o napretku i rješenjima – kazala je Perić Kaselj.

Pokrovitelji konferencije su Ured sabora RH i Grad Zagreb uz brojne suorganizatore: HAZU,    Hrvatska matica iseljenika, Fakultet političkih znanosti i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, HGK, Veleučilište Vern,  Međunarodno Sveučilište Libertas, Visoka škola  Nikola Šubić Zrinski. Međunarodni suorganizatori su: HAZU u BiH, Sveučilište u Mostaru, Institut za društveno politička istraživanja, Mostar-BiH, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka-BiH, Ekonomski fakultet Banja Luka–BiH,  Departman za sociologiju Univerziteta u Nišu-Srbija, Inštitut za narodnotsna vprašanja, Ljubljana-Slovenija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana-Slovenija, Prirodno-matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu,  Institut der regionen europas, Salzburg.

Web stranica konferencije:  http://migracije-konferencija.com

 

Komentari