Donijeta je odluka! Diplome iz BiH i Srbije više se neće automatski priznavati

48

Hrvatska u visokoškolskom sustavu podiže ljestvicu jasnim tumačenjem Zakona o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Od sada Agencija za znanost i visoko obrazovanje ima sve ovlasti propitivati vrijednosti diploma stečenih u drugim zemljama koje nisu članice EU – dakle u Hrvatskoj su to pretežno diplome stečene u Bosni i Hercegovini i Srbiji, piše Večernji list.

Takve diplome do sada su se priznavale automatizmom, a sada se to mijenja. U obzir će se uzimati isključivo stupanj postignutih znanja, vještina i kompetencija koji su određeni kvalifikacijom. Ako ta kvalifikacija nije na jednakoj razini kao u Hrvatskoj, nositelji takvih diploma ne mogu računati na pozitivan ishod jednostavnog priznavanja diploma, nego će morati nadoknaditi razliku. U obzir će se uzimati pet elemenata: razina, radno opterećenje, kvaliteta, profili i ishodi učenja, a zatim procjenu značajnih razlika povezati s ukupnim ishodom visokoškolske kvalifikacije.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs kazao je: “Spomenuta procjena u tom smislu neosporno određuje je li podnositelj zahtjeva za priznavanje inozemne diplome dovoljno pripremljen za određenu aktivnost u Hrvatskoj (stručno i/ili akademsko priznavanje, nastavak obrazovanja ili zaposlenje) te može li se dodijeliti alternativno, djelomično ili uvjetno priznavanje.”

Ipak, ova se odluka neće primjenjivati retrogradno, tako da nositelji diploma iz prošlosti ne moraju strahovati da nisu kompetentni prema našim kvalifikacijama”, prenosi Večernji list.

Komentari