Besplatno stjecanje znakova Hrvatske gospodarske komore “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”, poziv je otvoren do 29. lipnja

15

U HGK – ŽK Rijeka danas je održana sjednica Strukovne skupine prehrambene industrije i autohtonih proizvoda kojoj je prisustvovalo pedesetak članica iz prehrambene industrije i djelatnosti povezanih sa pakiranjem te označavanjem hrane.

Valentina Šimić, viši stručni suradnik Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarska komora, kazala je kako je u posljednjih godinu dana HGK organizirala preko trideset radionica na temu ispravnog označavanja hrane i Provedbe Uredbe o informiranju potrošača o hrani glede pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane, a koja na snagu stupa 01. travnja 2020. godine.

Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora za hranu u Upravi za hranu i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede RH prisutnima je detaljnije predstavila zakonodavni okvir pri navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane. Naime, u svibnju 2018. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani glede pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane.

Provedbenom uredbom propisuje se način navođenja zemlje ili mjesta podrijetla glavnog sastojka, kada je različit od zemlje odnosno mjesta podrijetla hrane. Uredba je donesena u svibnju 2018. godine, a primjenjivat će se od 1. travnja 2020.

Blanka Kalokira, koordinator u HGK ŽK Rijeka predstavila je članicama jedinstvenu mogućnost za stjecanje znakova Hrvatske gospodarske komore Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta. Naime, od 1. veljače 2018. godine otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“ u okviru kojeg je stjecanje znakova sufinancirano iz EU sredstava, što označavanje za članice HGK čini besplatnim.

Poziv je otvoren do 29. lipnja 2020. godine. Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda malih i srednjih tvrtki, konkurentnosti, očuvanju radnih mjesta te stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

 

Komentari