Početak probnog rada ŽCGO Marišćina

Iako je izgradnja trajala duže od planiranog, uspješno je privedena kraju realizacija prvog modernog centra za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj

133
marišćina
ŽCGO Marišćina

Danas, u četvrtak 30. srpnja 2015. Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina započinje s probnim radom, kao prvi izgrađeni Centar u Republici Hrvatskoj. Vrijednost centra je 277 milijuna kuna. Sufinanciran je sa 71% sredstava iz EU fondova, dok su ostatak iznosa osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i tvrtka Ekoplus koja će upravljati centrom.

Svi preduvjeti za početak probnog rada ŽCGO Marišćina uspješno su obavljeni, a podrazumijevali su dobivanje potrebnih dozvola i provjeru ugrađene opreme od strane Nadzornog inženjera – Boris Banić, rukovoditelj Radne jedinice ŽCGO Marišćina

Prvi korak u postupku uspostave funkcije postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO), predstavljao je period predispitivanja svakog zasebnog dijela ugrađene opreme koji je uspješno obavljen i odobren izjavom nadzornog inženjera.

Za obavljanje daljnjih ispitivanja dobivena je sva potrebna dokumentacija, predviđena zakonskom regulativom Republike Hrvatske. Time su zaključene sve potrebne predradnje za izvršenje drugog po redu koraka koji podrazumijeva pokusni rad Centra tijekom kojega će se dokazivati ispravnost rada postrojenja u cjelini prema ugovorom predviđenim radnim uvjetima, što znači da će Centar tijekom pokusnog rada početi prihvaćati i obrađivati komunalni otpad u maksimalnoj količini od 200 tona na dan. Komunalni otpad će se u periodu pokusnog rada preuzimati od Komunalnog poduzeća Čistoća Rijeka i prema potrebi od Komunalnog poduzeća “Komunalac” Jurdani. Proizvedene količine goriva iz otpada tijekom probnog rada preuzimat će tvornica cementa “Holcim” iz Koromačnog također bez naknade.

Predviđeno trajanje pokusnog rada postrojenja je osam tjedana tijekom kojih Izvođač mora dokazati proizvodnu funkcionalnost MBO postrojenja. Unutar tog perioda kroz četiri tjedna vrši se najprije ispitivanje opreme u biološkom dijelu postrojenja, a potom u istom trajanju i testiranje opreme u mehaničkom djelu MBO postrojenja.

Tijekom probnog rada čije je trajanje predviđeno maksimalno šest mjeseci, Izvođač dokazuje ugovorne parametre koji se tiču kvalitete proizvoda (SRF,RDF) i učinkovitosti postrojenja.

Period dokazivanja ostalih ugovornih performansi postrojenja, predviđen je kroz daljnje dvije godine, a odvijat će se kako je propisano u različitim režimima rada, od normalnog proizvodnog kapaciteta od 350 t/dan pa do maksimalnog proizvodnog kapaciteta od 400 t/dan. Dnevni rad postrojenja baziran je na osmosatnom radnom vremenu i šest radnih dana u tjednu.

“Marišćina će biti prvi centar za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Centar će pokrivati potrebe 300.000 stanovnika Primorsko-goranske županije a otvaranjem centra stvara se preduvjet da se u roku od godine dana od otvaranja saniraju i zatvore sva odlagališta na području županije. Koncem godine u pogonu će biti i centar za Istarsku županiju. U visokoj fazi projekta do kraja godine biti će i centri koji će pokrivati Zadarsku, Šibensko-kninsku, Koprivničko-križevačku, Karlovačku, Međimursku, Varaždinsku i Krapinsko-zagorsku županiju. Ovi rezultati su sada zaista i vidljivi, ili kroz dovršene centre ili kroz centre u radovima, i to je posljedica intenzivnog rada timova u Ministarstvu okoliša i Fondu u zadnjih tri godine” – načelnica sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić.

Komentari