Rijeka u prvoj polovici godine ostvarila izvrstan turistički rezultat!

19

Na području grada Rijeke u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine prosječni broj ukupno raspoloživih ležajeva iznosio je 6.986. U funkciji je bilo pet hotela s 582 ležaja, dva prenoćišta s 396 ležajeva, petnaest hostela s prosječnim brojem od 419 ležajeva, učenički dom s 270 ležajeva te privatni smještaj s prosječnim brojem od 1.209 smještajnih jedinica i 5.301 ležajem.

Ostvareno je 61.359 dolazaka, što je 11% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Strani su turisti ostvarili 44.750 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj stranih dolazaka veći je za 8% i u ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su sa 73%. Domaći turisti ostvarili su 16.609 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj domaćih dolazaka veći je za 22%, a u ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 27%.

Ostvaren je turistički promet od 159.619 noćenja, što je 24% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Strani turisti ostvarili su 115.129 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj stranih noćenja veći je za 18%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima strani turisti sudjelovali sa 72%. Domaći turisti ostvarili su 44.490 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2018. godine broj domaćih noćenja veći je za 42%, dok su u ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali s 28%.

Na području grada Rijeke najviše noćenja ostvarili su državljani Italije 14.672, slijede državljani Njemačke 11.854, Bosne i Hercegovine 11.111, SAD-a 8.880, Srbije 7.136, Mađarske 4.853, Francuske 4.759, Austrije 4.625, Poljske 3.666 te Španjolske s 3.212 noćenja.

Najviše noćenja ostvaruju turisti iz dobne skupine od 19 do 30 godina te s 41.746 noćenja ostvaruju udio od 26,15% u ukupno ostvarenim noćenjima. Slijede turisti iz dobne skupine od 31 do 40 godina s 32.925 noćenja i udjelom od 20,63%. Turisti iz dobne skupine od 41 do 50 godina ostvarili su 28.431 noćenje i udio od 17,81%, a turisti od 51 do 60 godina ostvarili su 23.598 noćenja i udio od 14,78%. Turisti iz dobne skupine od preko 60 godina s ostvarenih 19.769 noćenja imaju udio od 12,39% u ukupno ostvarenim noćenjima. Djeca od 13 do 18 godina ostvarila su 6.872 noćenja ili 4,31% od ukupno ostvarenih noćenja, a djeca do 12 godina ostvarila su 6.278 noćenja i sudjelovala s 3,93% u ukupno ostvarenim noćenjima.

Strani turisti su u razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2019. godine boravili u prosjeku 2,57 dana. Domaći turisti su u navedenom razdoblju u prosjeku boravili 2,68 dana.

Najviše noćenja ostvareno je u privatnom smještaju na koji otpada 79.014 noćenja, odnosno 49,50%, slijede hoteli s 45.170 noćenja, odnosno 28,30%, hosteli s 19.315 noćenja, odnosno 12,10%, ostali objekti u nekomercijalnom smještaju s ostvarenih 14.801 noćenjem, odnosno 9,27% te prenoćišta s ostvarenih 1.319 noćenja, odnosno 0,83%.

Slijedi statistički prikaz ostvarenog prometa dolazaka i noćenja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine s usporedbom na isto razdoblje 2018. godine te pregled po vrsti smještaja i prosječnom boravku.

 

Komentari