Primorsko-goranska županija smanjuje plaće

51
financije novac

Primorsko-goranska županija će, u cilju uravnoteženja proračuna, posegnuti za mjerom smanjivanja plaća svojih službenika i namještenika, kao i plaća zaposlenika ustanova i agencija kojim je osnivač i kojima osigurava sredstva za te namjene. Odluka o visini smanjenja bit će donijeta nakon što se dobiju prvi relevantni podaci o razmjeru neravnoteže prihodovne i rashodovne strane proračuna.

To se u prvom redu odnosi na podatke o efektima prvog i drugog seta mjera Vlade RH koji će zasigurno smanjiti prihode Županije, ali i o dodatnim potrebama financiranja aktivnosti u borbi protiv pandemije, kao i saniranja njenih ekonomskih posljedica, prvenstveno u resorima  za koje je Županija nadležna.

Upravna tijela i korisnici već su dobili naputak da ne preuzimaju dodatne obveza do donošenja detaljnih mjera uravnoteženja proračuna. U tom smislu Županija je zaustavila gotovo sva planirana zapošljavanja u županijskoj upravi, osim onih neophodnih radi obavljanja preuzetih poslova državne uprave. Upravo su se iz tih ušteda na plaćama županijske uprave osiguralo dodatnih 1.680.000,00 za Dom zdravlja PGŽ i povećanje proračunske zalihe.

 

Komentari