KBC Rijeka – Volontiraj u bolnici!

63

Klinički bolnički centar Rijeka započeo je s projektom uključivanja volontera u svoj rad.
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se čine usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

volontiraj (1)

Cilj je volonterskog programa KBC-a Rijeka promicanje volontiranja kao aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku te dobrobit pacijenata KBC-a Rijeka. Volontiranje nam daje mogućnost da na život gledamo drugim očima i da se koncentriramo na druge umjesto na sebe.

Prednosti volontiranja su višestruke – od stjecanja novih znanja i vještina, novih poznanstava i prijateljstava, sudjelovanja u društveno-korisnim i humanim aktivnostima pa do pozitivnih učinaka na fizičko i mentalno zdravlje. Poželjne osobine i znanja koja bi volonter trebao posjedovati jesu komunikativnost, ljubaznost, zainteresiranost za rad s ljudima, fleksibilnost, točnost, predanost i odgovornost.

Klinički bolnički centar Rijeka poticat će djelatnike na suradnju i pomoć pri uključivanju volontera u rad ustanove redovitim informiranjem o planiranim volonterskim aktivnostima, prezentacijama, radionicama i koordinacijskim sastancima po potrebi.

Svi će volonteri biti upoznati s organizacijom ustanove i volonterskim programom te sudjelovati u obveznim edukacijskim aktivnostima i sastancima.
Procjena angažmana volontera provodi se kontinuirano, usmenim i pisanim putem, samoevaluacijom, evaluacijom i sastancima s volonterima.

Želite li volontirati u riječkoj bolnici, obrazac prijave za volontiranje i sve ostale korisne informacije možete pronaći na web-stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka: www.kbc-rijeka.hr/volontiraj.

Koordinatori volontera 091 447 8507, 091 447 8517, volontiraj@kbc-rijeka.hr 

 

 

Komentari