Građanska inicijativa “Spasimo naše poje”: “Dogovor nažalost nismo uspjeli postići”

116
Foto: Marin Milčić FB
U općini Jelenje spontano je pokrenuta građanska inicijativa pod nazivom „Spasimo naše poje“, kao glas javnosti koja se protivi izgradnji komercijalnog trgovačkog objekta na Grobničkome polju. Realizacija tog projekta predstavljala bi najgrublju devastaciju Grobničkoga polja, višestoljetnog simbola i ponosa cijele Grobnišćine, dosad sačuvanog u svom izvornom, netaknutom obliku. Da takvom objektu nije mjesto u polju, već na nekoj drugoj, primjerenoj lokaciji, misli više od 2.600 ljudi iz Jelenja (ali i šireg okruženja!), koji su u svega nekoliko dana postali pratitelji FB stranice “Spasimo naše poje” i bezrezervno poduprli našu građansku inicijativu.

Mještani nisu upitani za mišljenje

Suprotno tome, načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja dao je potporu tom projektu, i to bez da je prije toga pitao mještane za mišljenje te je Općinskome vijeću uputio na usvajanje nekoliko odluka kojima se omogućuje njegova realizacija. Među njima su i odluke o ukidanju javnoga puta i odluka o prodaji općinske parcele investitoru, bez čega realizacija projekta ne bi bila moguća. Većinom glasova te su odluke i usvojene na Općinskome vijeću 8. lipnja.

Peticiju u 24 sata potpisalo 2.500 građana

Takvo postupanje diglo je na noge široku javnost i potaknulo je na prosvjedne akcije. Na lokaciji predviđenoj za gradnju supermarketa postavljeni su transparenti s jasnom porukom protiv betonizacije polja (iz Općine su isti dan poslali komunalnog redara da ukloni transparente!). U tijeku je i potpisivanje peticije protiv izgradnje trgovačkog objekta na predviđenoj lokaciji, koju je u prva 24 sata potpisalo gotovo 2.500 građana!
Do sad neviđen interes javnosti, u tom je projektu otkrio i mnoge kontroverze, koje ga prate.

Izdvajamo dvije ključne:

1. Zbog čega je načelnik Marčelja na zahtjev investitora inicirao, a njegova većina u Općinskome vijeću prihvatila ukidanje statusa javnoga dobra na dijelu nerazvrstane ceste (puta) koja vodi u polje, tik uz lokaciju predviđenu za izgradnju supermarketa, kad se taj put svakodnevno koristi i nije izgubio značaj javnoga dobra, što tu odluku čini spornom (ako ne i protuzakonitom)
2. Zbog čega Općinsko vijeće podržava projekt koji je u suprotnosti s važećim općinskim Prostornim planom ( prema PPU-u, izgradnja trgovačkih objekata u općini Jelenje moguća je samo u poslovnim zonama, a lokacija predviđena za izgradnju supermarketa u polju nije u poslovnoj zoni!), što i ovu odluku čini zakonski upitnom.

Dogovor nažalost nismo uspjeli postići…

Na ova i druga pitanja (npr. kako je nestala misteriozna k. č. 209/2 ili kako će vlasnici parcela u tom dijelu polja, nakon ukidanja javnog puta, ubuduće dolaziti na svoje parcele, budući da općinsko rješenje o korištenju zaobilaznog puta nije održivo, jer taj put zadire u privatne parcele), potražili smo odgovore na jučerašnjem susretu s načelnikom te pokušali postići dogovor da se projekt izgradnje supermarketa izmjesti na neku drugu, primjereniju lokaciju, usklađenu s Prostornim planom. Dogovor nažalost nismo uspjeli postići, argumentirane stavke nisu nam odgovorene te načelnik tvrdi da mjesto gradnje objekta nije polje te da općina s time nema veze, poručili su iz građanske inicijative Spasimo naše poje.
L.B.

Komentari