Dan oralnog zdravlja u Rijeci

Nove inicijative za podizanje osviještenosti djece i poboljšanje zdravlja!

410

I ovu godinu Dan oralnog zdravlja u Rijeci biti će obilježen brojnim studentskim aktivnostima koje još jednom inicira Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Studenti završnih godina studija dentalne medicine, predvođeni svojim mentorima će počevši od ponedjeljka posjećivati riječke osnovne škole sa svrhom promoviranja važnosti oralnog zdravlja među učenicima. Na održanoj konferenciji za medije kojom je projekt najavljen, strategiju zaštite oralnog zdravlja u Rijeci te događanja u sklopu Dana oralnog zdravlja predstavili su prof. dr. sc. Renata Gržić, prof. dr. sc. Danko Bakarčić i studentica Andrea Amidžić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Sudionici konferencije tako su iznijeli podatke kako u Hrvatskoj dentalna higijena kod djece može biti bolja, zbog čega se ovakvi programi sustavno provode. Gotovo svako dijete u dobi od 12 godina ima u prosjeku 4 karijesom zahvaćena zuba, dok su u PGŽ-u rezultati preventivnih programa već vidljivi. Zahvaljujući različitim preventivnim programima koji se provode već osam godina, na području PGŽ-a se radi o vrijednosti od 1,32 zuba, koja je u stalnom opadanju.

Ipak, odgovornost ne leži na djeci, već na odraslima koji bi djeci trebali stvoriti naviku odlaska stomatologu i educirati ih o važnosti preventivnih pregleda.

Zdravlje, u ovom slučaju dolazi s nagradom te su na kraju preventivne akcije razredi s najviše posjeta stomatologu nagrađeni izletom. Najbolja motivacija djeci da usvoje nova znanja i navike koje jamče zdravlje!

Komentari