Besplatna radionica o pisanju projekata za Riječki program lokalnog partnerstva

16

Grad Rijeka objavio je Poziv za prijavu prijedloga projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva” za 2020. godinu. U četvrtak, 14. studenog 2019. godine, održat će se besplatna radionica o pisanju prijedloga projekta za ovaj natječaj.

Za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti Direkciji za mjesnu samoupravu putem navedenih telefona, ili osobnim dolaskom u Odjel za gradsku samoupravu i upravu (Trpimirova 2/IV, Rijeka) uz prethodnu najavu.

Projekti koji se predlažu za natječaj u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva mogu se ticati manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi (uređenja parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanja manjih divljih deponija neopasnog komunalnog otpada i sl.) a ono što je bitno jest planirati i opisati načine skupnog sudjelovanja članova zajednice u realizaciji (grupa građana, udruga, mjesnih odbora i sl.).

Za sudjelovanje na radionici svi zainteresirani prijavitelji mogu se obratiti Direkciji za mjesnu samoupravu putem navedenih telefona, ili osobnim dolaskom u Odjel za gradsku samoupravu i upravu (Trpimirova 2/IV, Rijeka) uz prethodnu najavu.

Poziv za prijavu projekata na “Riječki program lokalnog partnerstva”

Komentari