Nikola Tesla – Ličanin koji je promijenio svijet

133

Lika je povijesna regija na jugozapadu Hrvatske, površine od oko 5.000 km2, u kojoj živi oko 50 000 stanovnika. Okružena je gorskim lancima; Velebit na jugu, Velika Kapela na zapadu, Mala Kapela na sjeveru te Lička Plješivica na istoku. Sjeverna granica prilično je neodređena jer Ogulinsko-Plašćanska dolina čini prijelazni prostor između Like i Gorskog Kotara. Najveći grad je Gospić, a dio lLike je i svjetski poznati nacionalni park Plitvice.

Najpoznatiji Ličanin na svijetu svakako je Nikola Tesla.

Uz ovaj video naučite nešto više o Lici, kao i o ojkanju, najstarijem načinu pjevanja u Hrvatskoj, uvrštenom na UNESCO-vu listu rijetke nematerijalne kulturne baštine. Vidjet ćete i Teslinu rodnu kuću u Smiljanima, sada Memorijalni centar.

Komentari