Znate li

69

IBM je konstruirao računalo naziva Watson koje sintetiziranim glasom odgovara u kvizu. Watson je testiran u internom natjecanju popularnog američkog kviza Jeopardy čija je specifi čnost da se natjecateljima daju odgovori na koje trebaju postaviti pitanja. Zbog asocijacija, igre riječima, metafora, razumijevanja pitanja i sastavljanja odgovora u obliku pitanja, radi se o zahtjevnoj jezičnoj operaciji za koju se mislilo da je računalo ne može „razumjeti“. U svrhu testiranja Watsona sve je bilo organizirano kao za „pravi“ kviz – voditelj je postavljao pitanja, a natjecatelji su odgovarali. Watson informacije crpi iz svoje baze podataka i nije spojeno na internet, a raspolaže količinom podataka kakvu niti jedan ljudski um ne može zapamtiti. Računalo je u kvizu pobijedilo ljudske natjecatelje. Najzahtjevniji zadatak ovoga projekta nije velika količina podataka kojom računalo raspolaže, već jezične relacije između riječi. Smatra se da je Watsonova prednost u kvizu to što ne poznaje emocije pa jednako odgovara na pitanja za 200 i pitanja za 2000 dolara. Znanstvenici IBM-ova tima i dalje rade na usavršavanju ovoga superračunala.

Komentari