Saznajte tko su kandidati za Hrvatski sabor u VIII. izbornoj jedinici

616

Dan izbora za Hrvatski sabor sve je bliži. Na birališta izlazimo u nedjelju, 5. srpnja 2020. godine. U izbornoj trci sudjeluje 2669 kandidata na ukupno 192 liste. Službena izborna kampanja traje do 3. srpnja u ponoć.
Predstavljamo vam Zbirnu listu 20 pravovaljanih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u VIII. IZBORNOJ JEDINICI

1. AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA – A – HSP
1. DALIBOR FUĆAK
2. FILIP KOVAČEVIĆ
3. JURE HULJEV
4. IVAN UDOVIĆ
5. KRISTINA VUKADIN
6. ALAN MEŠANOVIĆ
7. JOSIPA ŠKALIĆ
8. TOMISLAV PINTARIĆ
9. PETRA GAVRIĆ
10. STJEPAN SOKAČ
11. LJILJA VUKADIN
12. MARTA MAJIĆ
13. DINA MARDEŠIĆ
14. DAMIR MURKO

2. MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST
1. MARIN MILETIĆ
2. PETRA MANDIĆ
3. KATARINA JUKIĆ
4. JOSIP KUKULJAN
5. SANJIN STANIĆ
6. DAVOR BALJAK
7. TANJA ŠIMANIĆ
8. IGOR POSARIĆ
9. SABINA MAROV
10. ASJA PAVLOVIĆ
11. NEVIO KLARIĆ
12. MARIJAN ŠEGOTA
13. IVICA MALEC
14. TESSA TOMAS

3. MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
RADNIČKA FRONTA – RF
NOVA LJEVICA – NL
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORAH
ZAGREB JE NAŠ!
ZA GRAD
1. KATARINA PEOVIĆ
2. BISERKA MOMČINOVIĆ
3. KATARINA PAVIČIĆ-IVELJA
4. MATE KAPOVIĆ
5. HRVOJE ŠTEFAN
6. NEMANJA CVIJANOVIĆ
7. KARIN GRGOROVIĆ
8. NEBOJŠA ZELIČ
9. GORDANA VUDRAGOVIĆ
10. NIJAZ DELIĆ
11. PLAMENA ŠARLIJA
12. DAVID BILIĆ
13. GORAN MATIĆ
14. LJILJANA NIKOLOVSKI

4. NEOVISNI ZA HRVATSKU – NHR
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
GENERACIJA OBNOVE – GO
1. DOMINIK PEŠUT
2. DRAGAN STARČEVIĆ
3. DAVID MARŠANIĆ
4. GABRIJELA ANIČIĆ
5. DARIA TOPIĆ
6. TANJA OSTROGOVIĆ
7. MANUELA GABRIĆ
8. VIOLETA PRPIĆ
9. SINIŠA POSARIĆ
10. VESNA MILINOVIĆ GRČIĆ
11. LEO KRUŽIĆ
12. MARIN BUBANJ
13. NIKO PUŠELJA
14. SLAVKO VRBAN

5. STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM
PAMETNO
FOKUS
1. MARIN RAČIĆ
2. IVAN GUŠTIN
3. ANI PIJEVAC
4. ANA BOLŠEC
5. DAVID JERGIĆ
6. ANJA RUMAC
7. SOFIJA BUKVIĆ
8. SAMIR-SVEN RAKOVIĆ
9. ANDRIJA MEDANČIĆ
10. GORAN GOTLIBOVIĆ
11. NIKOLA PERIĆ
12. IZABELA VUJIČIĆ CAPAR
13. KSENIJA SMOLJAN
14. IGOR VLAJNIĆ

6. BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
1. VLADIMIR ŠIMUNIĆ
2. MILORAD KARDUM
3. ŽELJKO BEZINOVIĆ
4. ROALD FRANKO
5. DAVOR PETRANOVIĆ
6. RUDOLF TOMLJANOVIĆ
7. STAKA STIPANIČIĆ
8. FRANJO GURABIĆ
9. LUKA MILKOVIĆ
10. ČESTMIR KOMAREK
11. STJEPAN ČIRJAK
12. JOZO PEZER
13. VINKO BRAJKOVIĆ
14. BILJANA KUŠIĆ

7. DEMOKRATI
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA
LISTA ZA RIJEKU
1. DAMIR KAJIN
2. MAJA ŠARIĆ
3. MATEA MARCHINI
4. ZVONIMIR PERANIĆ
5. NEVEN LUKAČEVIĆ
6. SERĐO POPOVIĆ
7. IRENE UJČIĆ-ROB
8. MLADEN VLAČIĆ
9. VEDRAN SABLJAK
10. IVICA SENJAK
11. ŠUHRETA DUMANJIĆ
12. LJILJANA MILOŠ
13. GORDANA VUKOŠA
14. IVAN LUKEŽ

8. DOMOVINSKI POKRET MIROSLAVA ŠKORE – DOMOVINSKI POKRET
HRVATSKI SUVERENISTI
BLOK ZA HRVATSKU – BLOK
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU
STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
ZELENA LISTA
1. CARLA KONTA
2. IVAN PLETIKOS
3. VEDRANA SPADONI ŠTEFANIĆ
4. DAVORKA SMOKOVIĆ
5. BERISLAV VALUŠEK
6. NEVIO BAN
7. MARLEN VLAŠIĆ
8. VLADIMIR GAŠPARINI
9. DARKO ŠEGOTA
10. GRACIJANO KERT
11. ANĐELKA BIJELONJIĆ
12. MARKO BOŽIĆ
13. ŽELIMIRA ALTABAS
14. DARIO ČEHIĆ

9. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1. OLEG BUTKOVIĆ
2. GARI CAPPELLI
3. ANTON KLIMAN
4. IVAN KIRIN
5. ILIRJANA CROATA MEDUR
6. KRISTJAN STANIČIĆ
7. JOSIP BORIĆ
8. MONIKA UDOVIČIĆ
9. JOSIP OSTROGOVIĆ
10. DALIBOR ČANDRLIĆ
11. TATJANA TOMAIĆ
12. IVA LETINA
13. NADA RUPČIĆ
14. IVAN BUBIĆ

10. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
1. ZVONKO LIOVIĆ
2. KRISTINA BULEŠIĆ
3. VLADIMIR SROK
4. ROMINA ALKIER
5. KAZIMIR ZOVIĆ
6. SELMA IBRIŠAGIĆ
7. IVAN ČRNJARIĆ
8. KRISTINA PILKO DEMIRKIRAN
9. MARIN GILJANOVIĆ
10. NIVES TOMIŠIĆ
11. VLADIMIR VOLARIĆ
12. DAMIR VRANIĆ
13. MONIKA DEROSI CRNOGORAC
14. SLAVKO FORNAŽAR

11. MOJA VOLJENA HRVATSKA – MVH
1. MARIJO VUJICA
2. STJEPAN MINKOVIĆ
3. MANUELA OREŠKOVIĆ
4. DENIS RADOŠEVIĆ
5. MIRA MAVRIĆ
6. ŠEILA MUJIĆ
7. FILIP DŽODAN
8. VESNA RASONJA
9. JOSO SALOPEK
10. IVANA VUJICA
11. GORDANA MARKOVIĆ
12. KALEB DŽODAN
13. KARLO VUJIČIĆ
14. TOMISLAV GRŽANIĆ

12. NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
STRANKA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA – UMIROVLJENICI – UMIROVLJENICI
1. ALEKSANDAR POPADIĆ
2. NENAD KOŠČAK
3. MILUTIN BABIĆ
4. TONI ZORIĆ
5. ELENA PAVIČIĆ JURJEVIĆ
6. GROZDANA POPADIĆ
7. MARIJAN ŠTEFANKO
8. MARKO OREŠKOVIĆ
9. STJEPAN ROŽIĆ
10. IVICA MARIJO CIPRIJANOVIĆ
11. IVANA GOLUBIĆ HORVAT
12. ANDREA HOLI
13. MAJA ŠOKMAN
14. MIRJANA SOLDATEK

13. NEOVISNA LISTA
1. DINO DEBELJUH
2. DARIO BENČIĆ
3. NADA TADIĆ
4. TANJA ŽUPARIĆ-BELJAN
5. ĐORĐE KERIĆ
6. SLAVICA RUDAN
7. ZDENKA MEDEN
8. MARKO BELJAN
9. BILJANA GLUMAC
10. MARIJA RAJKO
11. ESTER SRŠEN
12. IVANA BENČIĆ
13. IVAN DUŠA
14. MIODRAG BUZUROVIĆ

14. NEOVISNA LISTA
1. DAMIR GRÜNBAUM
2. GORDANA ČAKIĆ
3. LUKA PREMATE
4. DARKO MICKOV
5. GABRIJELA FEDEL
6. SENADA ZAHIROVIĆ
7. MARKO JOVANOVIĆ
8. PETAR PERKOVIĆ
9. NIKA PILJAN
10. SARA ŠUJEVIĆ
11. MILOŠ SIMOVIĆ
12. SILVIA ALILOVIĆ
13. BOJANA VUKOVIĆ-IVIĆ
14. PAOLA VULIĆ

15. NEOVISNA LISTA
1. MARIN ŠKIBOLA
2. ALMA DEMIROVIĆ
3. MENSUD BAJRIĆ
4. MAURIZIO ZENNARO
5. DORA ŠIMUNOVIĆ
6. VLADO ŠEGON
7. LAURA BOGDANOV
8. RUŽICA BARIŠIĆ ŽELINSKI
9. MLADEN MLADENOVIĆ
10. NIVES ŽARKOVIĆ
11. SUZANA PEŠA VUČKOVIĆ
12. LORETA RODINIS
13. VOISLAV BUDINOSKI
14. IVAN POKUPEC

16. NEZAVISNA LISTA BURA – BURA
1. HRVOJE BURIĆ
2. MILENA ŽITINIĆ
3. JOSIP NETRETIĆ
4. BORIS MIJOLOVIĆ
5. KARMELIJA PAVIČIĆ
6. LJUBOMIR DRUŠKOVIĆ
7. LJILJANA BEVANDIĆ
8. MATEO PAPIĆ
9. FRANČESKA SOBOL-MIŠĆEVIĆ
10. IVICA ŠIROLA
11. NATAŠA MATOŠEVIĆ BUDIM
12. MARIJAN RIBARIĆ
13. ŽELJKA MIČETIĆ
14. DORIS KUŠIĆ

17. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
SNAGA – STRANKA NARODNOG I GRAĐANSKOG AKTIVIZMA – SNAGA
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
1. ERIK FABIJANIĆ
2. TULIO DEMETLIKA
3. SILVANO HRELJA
4. KATARINA NEMET
5. MIRELA AHMETOVIĆ
6. MARIN LEROTIĆ
7. SANJA RADOLOVIĆ
8. DARIJO VASILIĆ
9. ENI ŠEBALJ
10. ŽELJKO JOVANOVIĆ
11. DALIBOR MACAN
12. EMIL DAUS
13. VOJKO OBERSNEL
14. PEĐA GRBIN

18. SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP
1. DAVOR RAKIĆ
2. VLADIMIR KAPURALIN
3. KRISTOFOR ŠTOKIĆ
4. RUŽA KNEŽEVIĆ
5. ULIANA ĐURIĆ
6. IVAN PLJEŠA
7. LOVORKA VALIDŽIĆ
8. KATARINA RIZNER
9. ROMEO MATOŠEVIĆ
10. MILENKO DEVIĆ
11. ROBERTO BELUŠIĆ
12. DARINKA SOTLAR
13. MILOŠ MITROVIĆ
14. EMILIJA IVOŠEVIĆ

19. UNIJA KVARNERA – UNIJA
1. MARKO BORAS MANDIĆ
2. ĐANINO SUČIĆ
3. NEDJELJKO PINEZIĆ
4. MIRELA MARUNIĆ
5. PATRIZIA MILANI
6. LARA BRESSAN-ANTONINA
7. NORBERT MAVRINAC
8. VALERIJ JUREŠIĆ
9. MAJDA MANJGOTIĆ PARAVIĆ
10. GORDANA NIKOLIĆ
11. DAVOR WILLHEIM
12. ANTONIO PRIBANIĆ
13. VEDRAN KRUŽIĆ
14. TATJANA SMERALDO

20. ŽIVI ZID
PROMIJENIMO HRVATSKU – PH
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ – HSS – SR
STRANKA IVANA PERNARA – SIP
HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA – HSSČKŠ
ZAGORSKA STRANKA ZA ZAGREB – ZSZ
NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
1. IVAN PERNAR
2. ŽELJKO BILIĆ
3. DARKO RAKIĆ
4. LINO GORJAN
5. MARIJA KATIĆ
6. ALOJZIJE-BORISLAV ŠVAJGER
7. TATJANA DEMOLI
8. DRAGICA PULJIĆ
9. LARA KOZLIČEK
10. BARICA JURKOVIĆ
11. GORDANA HRENEK
12. FELINA ANIĆ
13. ANA DAUTBEGOVIĆ
14. MARIO MARIN

 

Komentari