Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je 6.Međunarodni simpozij „Zdravlje za sve?!“ – „Promicanje otpornosti u obrazovanju u Europi“, u organizaciji Katedre za socijalnu medicinu i epidemiologiju.

Povećanje društvenih razlika i nejednakosti stavlja djecu u rizik za pravilan razvoj, dostizanje akademskih i razvojnih ciljeva, a često se javlja i problem mentalnog zdravlja. Razlozi su mnogobrojni, siromaštvo, vršnjačko ili obiteljsko nasilje, ali i noviji fenomene kao što su utjecaj medija, ovisnost o tehnologiji, pritisak u školi, nasilje putem Interneta, migracije, trgovina ljudima te ugrožene manjinske skupine. Stoga su problemi mentalnog zdravlja djece u posljednjih desetljeća u porastu. Trećina populacije pati od nekog mentalnog poremećaja, a 50% svih mentalnih poremećaja započinje u dječjoj i adolescentnoj dobi.

Sve je važnija uloga škola i nastavnika koji će ih podučiti zaštiti njihovog mentalnog zdravlja i vještinama za preživljavanje u suvremenom svijetu. U tom smislu, promicanje otpornosti (resilience) u obrazovnom sustavu široko je prepoznato kao važna strategija za osiguranje uvjeta i prevladavanje prepreka u svrhu pozitivnog razvoja djece, obuhvaćeno kroz projekt Erasmus + Europske unije – projekt ENRETE (ENhancing REsilience in Teacher Education “) – ˝Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja˝. Riječ je o dvogodišnjem ERASMUS PLUS projektu koji se odvija u periodu od 2016.-2018. godine te okuplja šest europskih partnera: Sveučilište na Malti (koordinator), Sveučilište u Rijeci (Hrvatska), Sveučilište na Kreti (Grčka), Sveučilište u Paviji (Italija), Sveučilište u Lisabonu (Portugal) i Sveučilište Stefan cel Mare, Suceava (Rumunjska).
Završetak projekta bit će obilježen s međunarodnom konferencijom svih partnera projekta pri Sveučilištu na Malti, u srpnju 2018., a na današnjem Simpoziju predstavljeni su rezultati istraživanja različitih pristupa u izgradnji otpornosti u Hrvatskoj i diljem Europe. Istaknuta je važnost stvaranja kurikuluma za razvoj otpornosti, uz provedenu evaluaciju i zaključke u skladu s dosadašnjim primjerima dobre prakse izgradnje otpornosti.

Dodatna uloga Simpozija je promovirati novi međunarodni poslijediplomski specijalistički studij o otpornosti, namijenjen nastavnicima i svima koji rade s djecom u obrazovnim okruženjima. Promicanje otpornosti (resilience) u obrazovnom sustavu široko je prepoznato kao obećavajuća strategija za osiguranje uvjeta i prevladavanje prepreka u svrhu pozitivnog razvoja djece.

Zaključak je da će razmjena iskustva te nova znanja i vještine usvojene tijekom Simpozija „Promicanje otpornosti u obrazovanju u Europi“ postići dobre rezultate u praksi rada s djecom učeći ih otpornosti tijekom školovanja. Osnovna zadaća škole i učitelja je voditi brigu o djeci i osigurati im optimalnu podršku u osobnom i socijalnom razvoju, stvoriti uvjete u kojima će se razvijati, a posebnu pažnju treba posvetiti brojnim ranjivim skupinama i raditi na njihovoj otpornosti.