Prijava lokacija s azbestom na području grada Rijeke uskoro postaje obvezna!

Građani Rijeke, postaju obvezni putem obrasca prijaviti građevine s ugrađenim azbestom!

172

Građani grada Rijeke, uskoro će na službenoj stranici Grada Rijeke (https://www.rijeka.hr/) moći pronaći obrazac, putem kojeg će biti dužni dostaviti podatke o lokaciji građevine u njihovom vlasništvu, a na kojoj je ugrađen azbest. Ova novost, vezana je uz zakonsku obvezu Grada Rijeke, a na temelju dvaju pravilnika donesenih od strane države. Kako se ističe, cilj ovih pravilnika je planiranje sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest i sprječavanja onečišćenja okoliša ovim opasnim materijalom.

Bez obzira radi li se o fizičkoj ili pravnoj osobi, vlasnici građevina s ugrađenim azbestom će Gradu Rijeci morati dostaviti detalje o ugrađenom azbestu na njihove građevine, poput podataka o količini, vrsti i statusu, tj. stanju materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad. Osim javnog poziva, svim upraviteljima višestambenih zgrada, biti će upućen i pismeni poziv.

Riječki Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, nedavno je proveo preliminarnu analizu stanja, prema kojoj se procjenjuje kako u Rijeci, prvenstveno na krovovima, ima oko 1.000 tona azbestnog materijala.

Komentari