PBZ pomaže klijentima pogođenim posljedicama koronavirusa

  30

  U svrhu ublažavanja posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, PBZ će omogućiti odgodu plaćanja svim korisnicima kredita kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda.

  Ova mjera podrazumijeva odgodu plaćanja glavnice kredita i pripadajućih kamata po kreditima u redovnoj otplati, na razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

  Kako je u ovim okolnostima socijalno distanciranje i sigurnost klijenata od osobite važnosti, Banka je osigurala mogućnost podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja putem sredstva daljinske komunikacije.

  Na stranici www.pbz.hr korisnik kredita moći će podnijeti zahtjev u svega nekoliko jednostavnih koraka.

  Banka će, ovisno o preporukama nadležnih državnih tijela, osigurati podnošenje zahtjeva i u poslovnicama.

  Zahtjevi za odgodom plaćanja zaprimat će se u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja 2020. godine.

  Korisnicima kredita koji namjeravaju podnijeti zahtjev za navedenu mjeru, preporučujemo prethodno pripremiti dokumentaciju kojom se dokazuje pogoršanje financijske situacije uzrokovane pandemijom (npr. odluku o otkazu, potvrdu poslodavca o smanjenju primanja i sl.) u svrhu brze realizacije zahtjeva.

  Pored navedene odgode plaćanja po kreditima, Banka je omogućila korisnicima prekoračenja po tekućem računu zadržavanje postojeće visine prekoračenja neovisno o promjeni u primanjima. Klijenti će o visini prekoračenja biti obaviješteni putem svojih redovnih mjesečnih izvoda u narednom razdoblju.

  Preporučuju korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

  Iz PBZ-a pozivaju građane da sve nove informacije prate na web stranicama Banke.

   

   

  Komentari