Obavijest za studente koji prijavljuju boravište

  46

  Obavještavamo sve studente s područja grada Rijeke da od ponedjeljka, 28. rujna 2020. godine, će moći prijavljivati boravište jedino na adresi  Braće Monjac 2, na Zametu u  Rijeci.  Prijave će se zaprimati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14.30  sati, u prostorijama bivše II policijske postaje Rijeka.

  Na navedenoj lokaciji studentima će biti isključivo omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja.

  Ova odluka donijeta je u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama uvjetovanim  pandemijom Covid-19, a u cilju smanjenja zadržavanja većeg broja građana kako unutar zgrade Policijske uprave primorsko-goranske, tako i na dvorištu prilikom čekanja na obavljanje upravnih poslova.

  Podsjećamo studente ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, da je zahtjevu potrebno priložiti izjavu stanodavca ili ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem. Oba dokumenta moraju biti ovjerena kod javnog bilježnika ili stanodavac može dati suglasnost neposredno pred službenom osobom.

  Pozivamo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava e-Građani.

  Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.

  Detaljne informacije o prijavi boravišta i prebivališta na području Republike Hrvatske mogu se vidjeti na internet stranicama MUP-a na linku Prebivalište-Boravište

  https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/329

  Inače, obavljanje upravnih poslova prilagođeno je trenutnim epidemiološkim uvjetima, radi čega građane upućujemo da se pridržavaju svih propisanih i preporučenih epidemioloških mjera (propisana fizička udaljenost, nošenje maski).

  Za ostale informacije iz domene upravnih poslova, građanima su na raspolaganju niže navedeni brojevi telefona i adresa elektroničke pošte:

  Policijska uprava primorsko-goranska – sjedište u Rijeci

  Prijavništvo i osobne isprave: 051/430-504, 430-506  i 430-543
  Prometne isprave: 051/430-537, 430-560
  Poslovi oružja: 051/430-508, 430-526
  Državljanstvo i statusna pitanja stranaca: 051/430-502, 430-503, 430-511, 430-512 i 430-533
  Pisarnica: 051/430-551, 430-505
  e-mail: primorsko-goranska@policija.hr

  Komentari