Ovogodišnja, treća po redu Ljetna škola intervencijske radiologije održana u Sveučilišnom kampusu u Rijeci od 14.-16. lipnja 2108. godine okupila je 50 izvrsnih studenata završnih godina Medicinskih fakulteta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije, zainteresiranih za intervencijske postupke.

Dvadeset stručnjaka intervencijske radiologije iz Kliničkih centara Hrvatske, Slovenije i Mađarske održalo je 29 tematskih predavanja kojima su obuhvatili teme vezane uz minimalne invazivne intervencijske zahvate. Namjera je kroz ljetnu školu studentima približiti intervencijske zahvate koji se izvode u Hrvatskoj i svijetu. Intervencijska radiologija relativno je mlada, brzorastuća grana medicine koja omogućuje liječenje minimalno invazivnim postupkom, no o kojoj za trajanja studija medicine studenti ne dobivaju dovoljno informacija. Upravo zahvaljujući prošlogodišnjoj ljetnoj školi intervencijske radiologije KBC-u Rijeka već ima jednog specijalizanta intervencijske radiologije. Njihovom se edukacijom stvaraju temelji napretku i širenju intervencijske radiologije u budućnosti, a sve kako bi pacijentima osigurali što bolje i bezbolnije liječenje.

Kao i dosada, interes studenata za Ljetnu školu intervencijske radiologije u Rijeci bio je izniman, stiglo je više od 150 prijava, no njihova su motivacijska pisma i kriterij izvrsnosti odredili kojih 50 postaje sudionicima ovoljetne Škole intervencije radiologije, čiji su organizatori Katedra za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Rijeka, Institut za radiologiju UKC Ljubljana u suradnji s Udrugom studenata FOSS MedRI i SZSUR.
Doc.dr.sc. Dimitrij Kuhelj predstojnik Kliničnog inštituta za radiologiju i voditelj intervencijske radiologije UKC Ljubljana i jedan od utemeljitelja i organizatora Ljetne škole intervencijske radiologije u Rijeci naglasio je kako im je želja nove metode liječenja približiti mladoj publici koja ga, priznaje, odzivom oduševljava…”kardiolozi rade zahvate na srcu, mi radimo zahvate na svim ostalim žilama. Puno se radi i nevaskularnih procedura, drenaže, metode koje zamjenjuju kirurške tehnike koje su daleko više invazivne, a ova je metoda minimalno invazivna, s nekom punkcijom što je za pacijenta puno bolje”, kazao je dr. Kuhelj objasnivši kako se kod nevaskularnih procedura svakako može govoriti i o uštedama pri liječenju, dok su kod vaskularnih procedura materijali još razmjerno skupi, no uzimajući u obzir troškove hospitalizacije i oporavka pacijenata na dulji rok, ova je metoda svakako povoljnija. Riječ je o multidisciplinarnoj metodi, suradnji s kardiolozima, pedijatrima, nefrolozima, gastroenterolozima, dodao je dr. Kuhelj.

…”Liječenje endovaskularnom medicinom podrazumijeva liječenje krvnih žila i svih organa perkutanim metodama, minimalno invazivno i to je nešto što tijekom edukacije na našim fakultetima studenti nemaju prilike vidjeti, a preklapa se sa svim specijalizacijama i subspecijalizacijama u medicini, to ih svakako motivira da pronađu interes u radiologiji kao jednoj budućoj specijalizaciji za koju trenutno nema ljudi u Hrvatskoj. To je zahtjevna grana, traži puno više angažmana, premda ljudi misle da je jednostavnije baviti se nečime što nije invazivno”, kazala je dr. Slavica Kovačić, radiologinja u KBC-u Rijeka i suorganizatorica Ljetne škole intervencijske radiologije.

Svjesna ubrzanog razvoja intervencijske radiologije i njezina značaja u budućnosti, studentica medicine i članica Udruge studenata FOSS MedRI Valentina Obadić ukazala je na manjkavost medicinskoga kurikula u kojem intervencijska radiologija nije zastupljena, pa tako studenti ne znaju koliko ona može ponuditi ne samo radiolozima, već cjelokupnoj medicini.
I ove su godine Ljetna škola intervencijske radiologije imala snažnu potporu sponzora, koji su osim financijske podržke ustupili i pet simulatora intervencijskih postupaka na kojima su studenti vježbali svoje prve intervencijske zahvate.