U Mini Art-kinu razgovori o filmu “Wanda” Barbare Loden

54

Na sljedeću Kino učionicu Pogled (P)potpora dolaze dvije profesorice izgrađenih akademskih karijera, Brigita Miloš i Sanja Bojanić.

U ponedjeljak 11. ožujka, s početkom u 19 sati u Mini Art-kinu govoriti će o nezavisnom filmu Wanda (1970.) Barbare Loden.

Brigita Miloš poslijedoktorandica je pri Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na tom je radnom mjestu zaposlena od 2012. godine, a prethodno je radila na istome Odsjeku u svojstvu asistentice na kolegijima koji su se ticali rodnostudijske tematike te na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci asistirajući na kolegijima vezanim za teoriju i povijest književnosti te svjetsku književnost. Tijekom akademske godine 2015/2016 sudjelovala je u inicijativi za pokretanjem nekog oblika akademski prepoznatog rodnostudijskog i feminističkog djelovanja i poučavanja, a koje je uspješno okončana uspostavom Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, kao prvom akademskom ustrojbenom jedinicom u tome području u Republici Hrvatskoj.  Od toga datuma do sada Brigita Miloš koordinatorica je Centra.

Sanja Bojanić  izvršna je direktorica Centra za napredne studije Jugoistočne europe Sveučilišta u Rijeci te prodekanica za međunarodnu suradnju Akademije primijenjenih umjetnosti Rijeka. Diplomirala je 1993. godine na studiju Filozofije, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Beogradu. Na sveučilištu Paris 8 (Vincennes-St Denis) je diplomirala na odjelu za Znanosti dokumentacije i informacije 2002. Magistrica filozofije je postala 2000. godine na Études féminines istog sveučilišta. Zvanje magistrice hypermedija (multimedijske realizacije i elektroničkog nakladništva) stekla je 2004. godine na odjelu Hypermedija sveučilišta Paris 8. Stupanj doktora znanosti Sveučilišta Paris 8 (Pariz, Francuska), a u okviru doktorske škole Sciences sociales, Pratique et théories du sens, stekla je 2009. godine sa doktorskom disertacijom HISTOIRES DE TRAHISON (Povijesti izdaja). Sudjelovala je u osnivanju Centra za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci.

O svom predavanju na Kino učionici predavačice ne otkrivaju mnogo, jedino poručuju: „Barbara Loden će u povijesti filma 20. stoljeća ostati zapamćena kao “ženski” Cassavetes.” Namjera nam je rasklopiti tu usporedbu te ukazati na neke od načina otpora kroz umjetnost, odnosno, glumu i inovativni pristup režiji“.

Komentari