Vijećnici Gradskog vijeća Grada Rijeke obišli brod Galeb: Iz gradskog proračuna za obnovu ove godine 62 milijuna kuna

93

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Rijeke pozvani su da se danas pridruže obilasku broda Galeb i iz prve ruke upoznaju sa stanjem radova na obnovi broda.

Obilazak je započeo oko 16 sati, a osim dijela vijećnika koji su se odazvali pozivu, brod su obišli i gradonačelnik Filipović, zamjenica Krpan, zamjenik Palčevski te brojni predstavnici medija.

Na Galebu su trenutno u tijeku restauratorski radovi na uređenju interijera broda. Valja napomenuti da su restauratorski radovi na uređenju interijera (obloge, vrata i dr.) izvedeni u radionicama, te je trenutno na brodu u tijeku njihova montaža.
Paralelno se odvijaju i radovi rekonstrukcije.

Do sada je realizirano ukupno 29 skupina različitih radova u kontekstu rekonstrukcije, čime je ostvareno 65,29% primarno ugovorene investicije. Podsjećamo, ove radove obavlja kraljevičko brodogradilište Dalmot d.o.o., dok restauratorske radove obavlja zajednica ponuditelja koju čine Primat RD d.o.o. i Černelić d.o.o.

Po dovršetku ovih radova, predstoji još izraditi projektnu dokumentaciju priveza broda, ishoditi lokacijsku dozvolu, izraditi projekt pristupa brodu osobama sa smanjenom pokretljivošću te izvesti radove za pristup i izvesti opremanje muzejskog postava.

Sredstva za dovršetak svih aktivnosti na obnovi broda u iznosu od 62.476.520,64 kuna osigurana su Proračunom Grada Rijeke za 2022. godinu.

Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-22 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-19 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-17 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-15 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-14 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-12 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-5 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-3 Obilazak-broda-Galeb-za-gradske-vijećnike-1

L.B.

Komentari