Sveučilište u Rijeci napravilo velik korak prema rodnoj ravnopravnosti

24

Na sveučilišnom Kampusu održana 57. sjednica Senata. Izbor u trajno naslovno znanstveno-nastavno zvanje potvrđen je dr. sc. Radovanu Fuchsu, dr. sc. Ani Lucić Vrdoljak i dr. sc. Davoru Želježiću s Odjela za biotehnologiju. Prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice potvrđen je dr. sc. Marissabell Škorić s Pravnog fakulteta u Rijeci. Predstojnikom Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci imenovan je Giovanni Durbiano, redoviti profesor arhitekture i urbane kompozicije na Politehničkom sveučilištu u Torinu.

Senat Sveučilišta u Rijeci dao je suglasnost za osnivanje Centra za integriranu i palijativnu skrb kao ustrojstvene jedinice Medicinskog fakulteta, a temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Rijeci. Misija Centra bit će znanstveno-istraživačkim, edukativnim i stručnim djelovanjem izgraditi model integrirane dugotrajne skrbi. Centar će djelovati u prostoru Zavoda za palijativnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

U sklopu provedbe Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. osnovano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici. Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će Sveučilište i njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka tijela, projektne timove, različita povjerenstva i druga radna tijela te na taj način osiguravati bogatstvo i raznolikost perspektiva, talenata i vještina. Usvojena je i odluka o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na način da, kada je god to moguće, podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu.

Uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblika, Senat je podržao uporabu rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci.

U sklopu tematskih točaka predstavljeno je istraživanje o procedurama kvalitete donošenja odluka na sastavnicama Sveučilišta u razdoblju od travnja 2020. do ožujka 2021. te projekt ProviS – pojednostavljenje administratiranja rada nastavnika putem digitalnih alata.

Komentari