Pomoći podstanarima u Rijeci kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

124
stan

Grad Rijeka odredio je iznos pomoći za podmirenje troškova zaštićene najamnine i slobodno ugovorene najamnine, kojima se pruža podrška podstanarima kao jednoj od socijalno najugroženijih kategorija građana. Tako zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva. U 2021. godini ovu je pomoć koristilo 411 korisnika, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je milijun kuna.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Tako oni korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – samci, imaju pravo na mjesečnu pomoć od 500 kuna, dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva. Ovu je pomoć u 2021. godini koristilo 565 samaca i obitelji, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 3 milijuna i 775 tisuća kuna.

Zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga mogu ostvariti pravo na podmirenje troškova električne energije. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna. Korisnici nužnog smještaja pravo imaju u dvostrukom iznosu. Pomoć za podmirenje računa za struju u 2021. godini koristilo je 190 kućanstava, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 400 tisuća kuna.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Pomoć za nabavku kućanskog uređaja u 2021. godini koristilo je 337 samaca, a u 2022. godini za tu namjenu osigurano je 260 tisuća kuna.

L.B.

Komentari