Ovo su najčešće gramatičke pogreške koje su Hrvati najčešće radili u 2021. godini

1
riječi

Hrvatski akademski spelling checker Hašek najpopularniji je alat za ispravljanje gramatičkih grešaka, a sada su objavili i koje su najčešće greške Hrvati radili. Iznijeli su podatak da je u 2021. godini ovom alatu pristupilo 450 000 korisnika iz preko 130 zemalja svijeta te kako je obrađeno 8 milijuna tekstova.

U 2021. godini korisnici su najčešće griješili pri pisanju sljedećih riječi: če –> će, tiće –> tiče, riješenje –> rješenje, slijedeće –> sljedeće, mogučnosti –> mogućnosti, promjeniti –> promijeniti, čemo –> ćemo, več –> već, primjetiti –> primijetiti, djete –> dijete, samnom –> sa mnom, riješenja –> rješenja, reči –> reći, primjeniti –> primijeniti te razumijeti –> razumjeti.

Dakle, Hrvati imaju najviše problema s razlikovanjem ć i ć te ije i je.

L.B.

Komentari