Održan službeni posjet novootvorenim gradilištima u sklopu projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“

78
Radovi na Miholašćici gdje se radi vodovodna i kanalizacijska mreža sa crpnom stanicom

U sklopu projekta „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ u utorak, 23. studenog, na otocima Cresu i Lošinju održan je službeni posjet novootvorenim gradilištima, kojem su nazočili gradonačelnici Grada Cresa i Grada Malog Lošinja, voditelji projekta te predstavnici investitora i izvođača.

Svi započeti radovi, kao i ostali koji će se odvijati u sklopu projekta, za jedinstveni cilj imaju poboljšanje kvalitete vodoopskrbe i odvodnje te povećanje stupnja pročišćivanja otpadnih voda čime se dodatno štiti okoliš i značajno podiže kvaliteta života stanovnika otoka Cresa i Lošinja.

Kao dio Aglomeracije Martinšćica, predviđena je izgradnja komunalne infrastrukture na području naselja Miholašćica, gdje trenutno ne postoji sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Najbliži postojeći javni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda je u naselju Zaglav koje se nalazi na sjeverno-zapadnoj strani naselja Miholašćica. U sklopu ovog projekta u Miholašćici će se izgraditi sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda koji obuhvaća oko 865 metara gravitacijskih kolektora te crpna stanica s tlačnim cjevovodom duljine 430 metara. Planiranom izgradnjom, sanitarne otpadne vode naselja Miholašćica odvodit će se na sustav u naselju Zaglav i dalje na UPOV Martinšćica. Projektom je predviđena i rekonstrukcija te izgradnja vodoopskrbne mreže, ukupne duljine 1.030 metara.

Neven Kruljac, član uprave Vodoopskrbe i odvodnje Cres-Lošinj istaknuo je značaj radova za lokaciju Miholašćica: „Cijeli projekt ima za cilj poboljšati vodnokomunalnu infrastrukturu na području Cresa i Malog Lošinja. Do sada su izgrađeni sustavi na područjima Martinšćice i Zaglava, a ostala je još Miholašćica. Vrijednost ovog dijela projekta je 26,8 milijuna kuna. Zahvaljujući ovom projektu, kuće u Miholašćici dobit će priključak na kanalizaciju, usput će se obnoviti i vodovodna mreža te na taj način u konačnici podići standard života stanovništva i osigurati zaštita okoliša. S obzirom na to da su sva ova mjesta u ljetnoj sezoni puna turista, krenuli smo u izvođenje radova odmah po završetku ljetne sezone s nadom da ćemo ih završiti do početka iduće.“

Gradonačelnik Grada Cresa Marin Gregorović osvrnuo se na radove te izjavio da je projekt koji se planira već desetak godina u realizaciji te da će omogućiti naselju Miholašćica i okolnim mjestima stabilni vodoopskrbni sustav i rješavanje otpadnih voda. „Kada se spoje svi sustavi, podići će se standard mjesta koje je turistički razvijeno i ima daljnji potencijal za razvoj i širenje, istovremeno vodeći računa o ekologiji i zaštiti okoliša,“ zaključio je gradonačelnik Grada Cresa Marin Gregorović.

Damijan Rupnik kao predstavnik izvođača tvrtke Kolektor CPG ukazao je na tri ključna izazova koji su se pojavili tijekom radova: „Za ovaj projekt od ključne su važnosti tri izazova. Prvi i najveći izazov su uske ulice i prilazne ceste u kojima se nalaze sve instalacije od kanalizacijskog do vodovodnog sustava. Drugi izazov je prekid radova zbog turističke sezone u smislu mobilizacije i demobilizacije opreme i radnika te samog konzerviranja gradilišta prije prekida radova. Naposljetku, treći izazov je utjecaj na okoliš. Svi znamo da je nemoguće graditi bez određenog utjecaja na okoliš u smislu privremene regulacije prometa, buke, prašine i slično. Mi, kao izvođači radova pokušat ćemo maksimalno smanjiti te utjecaje na okoliš, ali ovim putem zamolio bih stanovništvo za strpljenje i zahvalio na razumijevanju dok se radovi izvode.“

Novootvoreno gradilište na Čikatu
Novootvoreno gradilište na Čikatu

Nakon posjete gradilištu u Miholašćici na Cresu, održan je i služeni posjet novootvorenim gradilištima na Čikatu i Sunčanoj uvali u Malom Lošinju. Na lošinjskom području trenutno su otvorena dva gradilišta, na Čikatu uz južnu stranu nogometnog igrališta i na cesti koja vodi prema Velom Žalu. Predviđeno je da sve otpadne vode s područja Čikata transportiraju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Kijacu gdje je ispust uz more, što znači da na zapadnoj obali ne bi bilo ispusta, već bi sve išlo u akvatorij uz istočnu obalu otoka. Time se zadovoljava direktiva Vijeća EU-a iz 1991. godine koja zabranjuje da se nepročišćena voda ispušta u more, što je ranije bio slučaj. Osim tlačnih voda, predviđena je velika crpna stanica koja dolazi uz lukobran u uvali Čikat. Vrijednost radova na Čikatu je 11 milijuna kuna, a na području Velog Žala 8 milijuna kuna. I ovdje su planirani rokovi završetka radova prilagođeni nadolazećoj turističkoj sezoni.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić ukazala je na značaj radova i projekta za jedinicu lokalne samouprave. „Radovi na ovim lokalitetima od iznimnog su značaja u sklopu projekta Aglomeracije, a svi naši građani i posjetitelji moći će ih pratiti u narednom razdoblju. Projekt će u konačnici značajno utjecati na kvalitetu života svih naših građana s obzirom na to da predstavlja najvažniju kapitalnu investiciju, koja će se odigravati na području cresko-lošinjskog arhipelaga. Ono što nam donosi ovaj važan projekt jest kvaliteta zaštite okoliša i mogućnost priključenja svih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje. Dodatan prednost za našu jedinicu lokalne samouprave je činjenica da smo svih ovih godina paralelno pripremali dokumentaciju za oborinsku odvodnju u naseljima. Tako ćemo krenuti s oborinskom odvodnjom u naselju Ćunski i Artatore. Isto tako, krenuli smo s pripremom projektne dokumentacije za realizaciju biciklističkih staza, javne rasvjete i sve onoga što bi u sklopu kapitalnih investicija trebalo planirati duž državnih i županijskih prometnica ili naših lokalnih cesta. U tom dijelu ćemo se i mi financijski uključiti u cjelokupni projekt, koji će povećati kvalitetu svakodnevnog života u zajednici i javnom prometu. Nadamo se da će građani kao i do sada biti strpljivi te u konačnici osjetiti dobre rezultate ovog projekta,“ kazala je Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Na Trgu Repubike Hrvatske građani su primili promotivne materijale projekta
Na Trgu Repubike Hrvatske građani su primili promotivne materijale projekta

Nakon posjeta novootvorenim gradilištima, na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju u organizaciji Libre, agencije za integrirane komunikacije, koja vodi vidljivost projekta, postavljen je štand na kojem su svi građani mogli dobiti informacije o projektu, a podijeljeni su im i promotivni materijali. Ukupna vrijednost projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Cres, Martinšćica, Nerezine, Mali i Veli Lošinj“ iznosi 486.593 milijuna kuna, od čega 263.355 milijuna kuna sufinancira EU.

O projektu

Projekt „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ“ provodi se sa svrhom poboljšanja vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša. Provedbom projekta poboljšat će se postojeći sustav odvodnje i vodoopskrbe na području aglomeracija CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ, kroz uspostavu funkcionalnog sustava odvodnje, učinkovitog pročišćavanja otpadnih voda, smanjenje gubitaka na vodoopskrbnom sustavu te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Projekt „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA CRES, MARTINŠĆICA, NEREZINE, MALI I VELI LOŠINJ“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020., sredstvima iz Kohezijskog fonda udjelom od 68%, a ukupne je vrijednosti 486.593.045 milijuna kuna.

L.B.

Komentari