Obilježeno šezdeset godina studija matematike u Rijeci

46

Visokoškolsko obrazovanje na području matematike u Rijeci započelo je prije više od 60 godina. Tim je povodom Senat Sveučilišta u Rijeci dodijelio Fakultetu za matematiku (donedavnome Odjelu za matematiku) povelju, koju je dekanu Fakulteta prof. dr. sc. Deanu Crnkoviću na prvoj svečanoj Sjednici Fakulteta, održanoj u srijedu, 11. svibnja 2022., uručila rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

“Uspješan rad, nastava i istraživanje kroz 60 godina prati vas i sve one prije vas koji su se u Rijeci bavili matematikom na visokoškolskoj razini. Posebno me veseli što vam ovu povelju mogu uručiti na vašoj prvoj sjednici koju održavate pod nazivom Fakultet za matematiku. Vidimo da broj istraživanja na kojima radite i projekata koje vodite ili u kojima sudjelujete u stalnome porastu. Želim s vama podijeliti neka razmišljanja o budućnosti. Evidentno je da u području edukacije matematike nedostaje kadra. Studij nije lagan, nastavnici u školama nisu dovoljno cijenjeni, a neka istraživanja govore o lošim matematičkim vještinama mladih. Kako bi se potaklo mlade da upisuju i završavaju studije matematike, ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs najavio je nedavno da će se stipendije za studente matematike, dakle ne samo za STEM područje, već dodatno za matematiku, značajno povisiti. I dalje je na snazi zabrana novih zapošljavanja na sveučilištima i teško je zaposliti nove mlade istraživače, ali moramo se sve više okretati projektima i projektnom financiranju i zapošljavanju. Hrvatska zaklada za znanost najavila je 7oo milijuna kuna novih projektnih natječaja. Mi u Rijeci želimo razvijati prirodne znanosti, a u riječkoj matematici i fizici imamo sjajan nukleus”, obratila se rektorica Prijić Samaržija, čestitala dekanu Crnkoviću i uručila mu povelju.

60 godina studija matematike u rijeci

U ime Primorsko-goranske županije obratio se pročelnik Ureda Županije g. Goran Petrc, alumni Sveučilišta u Rijeci: “Prije 40 godina diplomirao sam matematiku na Sveučilištu u Rijeci pa mi je posebno drago što danas mogu biti ovdje s vama i svjedočiti razvoju ovog studija. Prenosim pozdrave i čestitke župana Zlatka Komadine. Mi u Županiji pomno pratimo napredak svih fakulteta i studija u Rijeci, pa tako i matematike, koju smatram posebnom, jer sadržana je u gotovo svim znanostima, a bez matematike ne bi bio ni moguć današnji ogroman napredak u području digitalnih tehnologija.”

Dekan Crnković potom je predstavio razvoj Fakulteta u proteklih 60 godina: “Visokoškolsko obrazovanje iz matematike u Rijeci je započelo davne 1961. na Višoj stručnoj pedagoškoj školi, najprije kao dvogodišnji studij matematike i fizike, a od 1964. postaje četverogodišnji studij na Fakultetu industrijske pedagogija, kasnije Pedagoškom pa Filozofskom fakultetu. Godine 2008. izdvaja se od Filozofskog fakulteta i postaje zasebni odjel Sveučilišta u Rijeci. Odjel za matematiku seli na novoizgrađeni Kampus na Trsatu u zgradu Sveučilišnih odjela 2012. godine. Krajem 2021. postaje Fakultet za matematiku. Danas zapošljavamo ukupno 34 djelatnika, od čega 19 u znanstveno-nastavnim zvanjima, 2 u nastavnim zvanjima, 6 posljedoktoranada, 5 asistenata i 2 administrativne djelatnice. Rad Fakulteta organiziran je u 3 zavoda, a izvodimo 1 preddiplomski i 3 diplomska studija. Naši alumni rade širom hrvatske, ali i šire i svi se, odmah po završetku studija, a mnogi već i tijekom studija, zaposle. Nastavnika matematike po školama nedostaje, a sada se to više ne odnosi smo na ruralna područja, nego i na samu Rijeku”, zaključio je dekan.

Uslijedila je dodjela priznanja najuspješnijim studenticama i studentima, a to su: Martina Baraba, Karmen Rabar, Bruno Nađ i Antonio Špac.

L.B.

Komentari