Screenshot

Jedna od najstarijih internetskih usluga u Hrvatskoj, aplikacija za provjeru pravopisa – Hascheck – Hrvatski akademski Spellchecher, preodjenuta je u novo ruho na novoj web lokaciji. Svoje pravopisne pogreške, seminare, eseje i diplomske radove od sada možete još brže i lakše provjeriti na internet stranici Ispravi.me.

Poznat po pomalo čudnovatom imenu koji je zbunjivao korisnike, Hašek, Hasček, Hašček ili Hascheck postoji od 1994. kao besplatna usluga pravopisne provjere teksta na hrvatskom jeziku, a konstantno se radi na njegovom unaprjeđenju i pružanju što bolje usluge korisnicima.

Hascheckova baza riječi organizirana je u tri cjeline, hrvatski općejezični fond, hrvatski posebnojezični fond (imena, nazivi, itd.) te engleski općejezični fond, počevši s dvotomnim Hrvatskim leksikonom.

U pozadini usluge djeluje ekspertni sustav koji uči nove riječi iz tekstova pristiglih na obradu. Do sada je obrađeno više od 4 milijarde riječi-pojavnica, a raspolaže s gotovo 2 milijuna riječi-različnica te svoje znanje Hascheck temelji i na brojnim obrađenim leksikografskim djelima.

Usluge Haschecka tražene su u 132 zemlje svijeta, a najveći broj korisnika dolazi iz Hrvatske i BiH-a.