Novi uvjeti parkiranja i premještanja vozila u Rijeci

46

U Rijeci na snagu dolaze novi Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila. Izmjene se u odnosu do sada tiču parkirnih karata. Nova pravila počinju se provoditi od subote, 18. svibnja.

Novim Općim uvjetima za parkiranje nije predviđeno plaćanje dnevne parkirne karte u visini iznosa određenog za pet sati parkiranja u zoni u kojoj je izdana dnevna parkirna karta u roku od 8 dana od dana njezina izdavanja, prenosi Rijeka plus.

Od subote dnevna karta bit će primjenjiva za parkirališnu zonu za koju je izdana. Posljednji dan važenja postojećih Općih uvjeta je 17. svibnja, a korisnici  kojima je dnevna parkirna karta izdana zaključno s tim danom, moći će platiti izdanu dnevnu kartu u umanjenom iznosu, određenom za pet sati parkiranja u zoni u kojoj je izdana u daljnjem roku od 8 dana, zaključno s 25. svibnja.

U Općim uvjetima o nadzoru i premještanju vozila stoji da po naredbi premještanje vozila može izvršiti specijalno vozilo „pauk“, a vozač je dužan preuzeti svoje vozilo u roku od 8 dana i dužan je platiti uslugu premještanja.

Komentari