Grad Rijeka se uključuje u akciju pomoći izbjeglicama

334

Hrvatski Crveni križ uputio je apel javnosti “Pomozimo izbjeglicama na području jugoistočne Europe” za pomoć izuzetno velikom broju migranata i izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja zahvaćenih ratovima, dugotrajnim sukobima i kršenjima ljudskih prava. Prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR), ukupan broj izbjeglica i migranata koji su prešli Mediteran i stigli u EU tijekom 2015. godine je 264.500 osoba.

Nacionalna društva Crvenog križa Italije, Grčke, Makedonije, Srbije, Mađarske i drugih zemalja, uz pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pružaju izbjeglicama osnovnu humanitarnu pomoć u vodi, hrani, higijeni, opremi za djecu, te prvu pomoć. Budući da trenutno postoji potreba za pomoć izbjeglicama na području Makedonije i Srbije, Hrvatski Crveni križ nastoji prikupiti pomoć za nabavu potrebnih stvari.

Dio sredstava bit će utrošen za troškove distribucije humanitarne pomoći, kao i za aktivnosti interventnih timova koje će Hrvatski Crveni križ poslati na područja gdje se nalaze izbjeglice ako se za to pojavi potreba. Riječ je o timovima koji će pružati psihosocijalnu podršku izbjeglicama i pomagati u dijeljenju humanitarne pomoći.

Grad Rijeka uključit će se u akciju za pomoć migrantima i izbjeglicama donacijom u iznosu od 70.000 kuna na račun Hrvatskog Crvenog križa.

Komentari