Grad Rijeka poziva svoje stanovnike na dragovoljno priključivanje u postrojbe civilne zaštite

279

Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, poziva građane grada Rijeke, Riječanke i Riječane, u dobi od 18 do 50 godina, dobrog psiho-fizičkog stanja, da se dragovoljno priključe u postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke.

Grad Rijeka ima ustrojene dvije postrojbe civilne zaštite: postrojbu opće namjene i postrojbu za spašavanje iz ruševina. Pripadnici postrojbe opće namjene osposobljavaju se za podizanje šatorskih naselja u slučaju velikih nesreća i pružanje laičke prve pomoći. Pripadnici postrojbe za spašavanje iz ruševina specijalizirano se osposobljavaju za spašavanje unesrećenih iz ruševina i drugih nepristupačnih mjesta (npr. dubine, visine i dr.) pri čemu se koriste razni građevinski alati.

Osposobljavanja se obavljaju dva puta godišnje, u pravilu u proljeće i jesen.

Svim pripadnicima civilne zaštite Grad Rijeka osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja, osiguranje od nesretnog slučaja, kao i dnevnicu.

Priključivanjem u postrojbe civilne zaštite stječu se korisna znanja za sudjelovanje u spašavanju života koje provode za to osposobljene stručne osobe i službe.

Ako se želite priključiti postrojbama civilne zaštite, molimo da svoju prijavu s osnovnim podacima (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail) pošaljete elektroničkim putem na e-adresu: smu@rijeka.hr do 17. prosinca 2021. godine.

Sve dodatne informacije, osim putem navedene e-mail adrese, možete dobiti na broju telefona 209-473.

L.B.

Komentari