Grad Rijeka osigurava 50 tisuća kuna za prijevoz 25 trećemajaca na rad u “Viktor Lenac”

180
3. maj

Na zamolbu predsjednika Sindikalnog odbora i rukovoditelja opremanja broda „3. MAJ Brodogradilišta“ d.d. Grad Rijeka će iz Financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati 50.000 kuna za prijevoz 25 radnika brodogradilišta, kojima je ugovorena zaposlenost u brodogradilištu „Viktor Lenac“ d.d. na poslovima cjevara i bravara.

Zbog neisplate plaća radnicima je otežan dolazak i odlazak na posao u „Viktor Lenac“, pa će Grad financirati prijevoz putem KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka, kao što je  već nastojao pomoći u okviru svojih nadležnosti, povlačenjem ovrhe te financiranjem toplih obroka za radnike.

 

 

Komentari