Erste banka ukida naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka na 3 mjeseca

18

Erste banka u skladu s preporukama Hrvatske narodne banke, donijela je odluku o privremenom ukidanju naknade za podizanje novca na bankomatima drugih banaka. Razdoblje na koje se to odnosi su iduća 3 mjeseca. Tako će klijenti Erste banke gotovinu moći podizati bez naknade i na EFT POS uređajima drugih banaka, poštanskih ureda i prodajnih mjesta koje omogućavaju ovu opciju.

Član Uprave Erste banke Zdenko Matak ističe: „U novonastaloj situaciji, naš je cilj klijentima olakšati obavljanje svih osnovnih funkcija upravljanja osobnim financijama. Još veća dostupnost bankomata i, samim time, lakši dolazak do gotovine za svakodnevne potrebe jedan je od njih. Naravno, u svjetlu trenutačnih okolnosti, i dalje savjetujemo upotrebu digitalnih kanala i kartičnog plaćanja, kada god je to moguće. Kao banka smo se adekvatno pripremili, kontinuirano pratimo razvoj situacije te ćemo biti spremni prilagoditi svoje poslovanje te osigurati kontinuitet svojih aktivnosti i u slučaju daljnje eskalacije ove situacije.“

Komentari