Besplatna pravna pomoć 20. studenoga u Udruzi SOS Rijeka

66

Građanke i građani moći će i ovog mjeseca dobiti besplatnu pravnu pomoć u srijedu, 20. studenog, od 10 do 14 sati u prostorijama udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, na adresi Verdijeva 11.

Time SOS Rijeka nastavlja organiziranje Pravne klinike u Rijeci u suradnji s Pravnim fakultetom iz Zagreba, pružajući besplatnu primarnu pravnu pomoć u svim pravnim područjima i svim građanima u potrebi.

Neke od tema s kojima su nam građani/ke dolazili do sada su: ovrhe, štetni ugovori, ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovori s teleoperaterima, imovinska pitanja, pitanja vezana uz prava radnika/ca i sl.

Zainteresirani građani mole se da sa sobom ponesu svu relevantnu dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti putem e-maila: pomoc@sos-rijeka.org, na broju telefona 051 211 888 ili mobitela 099 311 888 0.

Također, podsjećamo da sve žrtve svih oblika nasilja mogu svakodnevno dobiti besplatnu primarnu pravnu pomoć, ali i psihološku podršku, u udruzi SOS Rijeka (nevezano uz posjet Pravne klinike).

Komentari