Najuvjerljiviji video o štetnosti marihuane

93

U jeku kampanje za legalizaciju medicinske marihuane, do nas je došao i ovaj video, s jednim poznatim protagonistom, borcem za legalizaciju i redovitim konzumentom. Bolji dokaz o štetnosti konzumacije pobornici zabrane nisu mogli dobiti: zamislite, može vam se dogoditi da snimate ovakve spotove! Nismo posve sigurni zna li čovjek gdje se nalazi i u kakvom je uopće spotu, a ni o čemu zapravo pjesma govori, čekamo da izađe engleska verzija… Do tad čitamo komentare na Youtubeu, urnebes!

Komentari