Formiran ured za poticanje samozapošljavanja i poduzetništva mladih

82

mladi posao

Ured za mlade PGŽ koji je formiran unutar UO za socijalnu politiku i mlade biti će temelj za osmišljavanje, organiziranje i provođenje projekata i programa za mladebazira se na cjelovitom pristupu koji mlade po prvi put stavlja u središte odlučivanja odnosno omogućuje da se politike, programi i projekti umjesto za njih donose zajedno sa njima. Upravni odjel vjeruje da se stvaranjem poticajnog okruženja koje će mladima omogućiti visoku razinu kreativne slobode, formiranjem multidisciplinarnih timova kako bi se problem mogao sagledati iz različitih kuteva gledišta te korištenjem kvalitetne metodologije za dizajnersko promišljanje, stvaraju temelji za osmišljavanje i provođenje ideja koje mogu poboljšati kvalitetu života mladih na području Primorsko-goranske županije.

Za provedbu navedenih aktivnosti Uredu za mlade, iz proračuna PGŽ osigurano je u 2014. godini 338.500 kuna, a programi će se financijski pratiti i tijekom 2015. godine. Bitno je naglasiti da ovakav pristup predstavlja svojevrsnu inovaciju u široj regiji kada su u pitanju politike za mlade. Ovo je, naime, prvi Ured za mlade institucionaliziran unutar županijskog Upravnog odjela u Republici Hrvatskoj, a prve konkretne aktivnosti kreću u prvom kvartalu 2015. godine.

Ured za mlade PGŽ će, osim kroz Upravni odjel, djelovati i putem edukativno-informativnog pulta koji će se nalaziti u prostoru Saveza udruga mladih PGŽ na adresi Erazma Barčića 11/1.

Kako bi se stvorili kvalitetni uvjeti za provođenje raznih edukativnih programa namijenjenih podizanju kompetencija mladih za tržište rada, uredit će se i učionice za predavanja u prostoru Kluba mladih Rijeka na adresi Erazma Barčića 9/A. Poseban naglasak će se staviti na podizanje kompetencija mladih u području pisanja EU projekata, socijalnog poduzetništva i inovacija te zadrugarstva kako bi se omogućilo njihovo samozapošljavanje.

Komentari