Završna konferencija ArTVision+: Vrijedna kulturna suradnja regija koju treba njegovati i u budućnosti!

60
Teklić.hr

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održava se (17. i 18. rujna) dvodnevna završna konferencija projekta ArTVision+, čiji je cilj unaprijediti turistički razvoj i promovirati destinaciju kroz kulturu.

U utorak, 17. rujna, ondje su predstavljeni glavni rezultati projekta IT platfroma – kulturna platforma za povezivanje, edukacijske radionice, prekogranični kulturni događaji te produkcija 38 kratkih promotivnih filmova turističkih odredišta u četiri regije: Puglie, Veneta, Kvarnera i Dalmacije.
U četvrtak, 18. rujna, održan je partnerski sastanak u sklopu završne konferencije projekta ArTVision+.

Primorsko-goranska županija vodeći je partner u projektu ArTVision+ uz podršku još dvaju partnera iz Hrvatske (Turističke zajednica Kvarnera i Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije) te četiri partnera iz Italije (Zaklada Pino Pascali, Agencija Puglia Promozione, Sveučilišta Ca Foscari iz Venecije te Regija Veneto).

Ljepota ovog projekta je da je imao zadatak promovirati kulturu u onim manje eksponiranim turističkim središtima. Vjerujem da će rezultati koji su ostali iza ovog projekta biti i dalje aktualni kao što je i proizašla IT platforma, svojevrsna „burza“ za razmjene kulturnog sadržaja između svih pokrajina koje su sudjelovale u ovom projektu. Vjerujem da će ona zaživjeti, biti aktivna i dalje te nastaviti sa kulturnom razmjenom i u budućnosti“, kazala je Marina Medarić, zamjenica primorsko goranskog župana u svom obraćanju okupljenima u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Istakla je posebnu vrijednost 38 promotivnih filmova.

Prisutne su pozdravili Hrvoje Grancarić, projekt-manager programa prekogranične suradnje INTERREG i Susanna Torres, izvršna asistentica voditelja EU projekata u Zakladi Pino Pascali.

Drago nam je da smo se okupili na ovome projektu, završnici ArTVision +.  I ranije smo surađivali s partnerima, Primorsko-goranska županija i regija Veneto. Nadamo se nastavku suradnje na novim projektima“, kazala je Susanna Torres izrazivši zadovoljstvo provedbom svih dosadašnjih ciljeva projekta.

Pročelnica Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko goranske županije Sonja Šišić također je izrazila nadu da će se i po završetku projekta s naše i talijanske strane Jadrana nastaviti s razmjenom umjetnika i omogućiti im gostovanja u Italiji i Hrvatskoj.

U sklopu programa održane su četiri petominutne prezentacije pojedinih dijelova projekta te prikazana četiri kratka promotivna filma „Rab – srednjovjekovna baština“, „San Vito del Normanni“ (Zaklada Pino Pascali) , „Lodge and Odeo Cornaro“ (Sveučilište CE  Foscari), film „Sipa i bob“ (Javna ustanova RERA Splitko-dalamtinske županije), koji predstavljaju sve regije koje su sudjelovale u projektu.

cof
Teklić.hr

Završnu konferenciju svojim su prisustvom uveličali posebni gosti, sopci s Krka Nenad Polonijo i Ivan Kosić, klapa Vinčace, rapski samostreličari i Knezovi Krčki – Podknez Ivan VI., Kneginja Doroteja, Kneginja Katarina, njihovi stražari i streličari.

cof
Teklić.hr

Projekt ArTVision+ provodi se kako bi se stvorile inovacije u interaktivnoj, međuinstitucionalnoj i interdisciplinarnoj kulturnoj komunikaciji među regijama Hrvatske i Italije te kako bi se promovirala umjetnost kroz korištenje vrijednosti i potencijala kulture kao glavnog pokretača održivog turističkog razvoja.

cof
Teklić.hr

Cilj projekta ArTVision+ je unapređenje turističkog razvoja te promocija destinacija kroz prizmu kulture. Projekt uključuje poticanje promocije turističkih destinacija predstavljanjem njihova kulturnog nasljeđa te jačanjem kvalitetne suradnje između umjetnika i organizatora turističke ponude putem IT platforme koja je izrađena u okviru projekta.

Primorsko-goranska županija izradila je 9 promotivnih filmova u kojima su pojedine destinacije prikazane kroz prizmu kulture i prirodne baštine. Tako je u Lubenicama snimljena priča o Muzeju ovčarstva, u Vrbniku i Baški o putovima glagoljice, u Moščenicama o Mitskoj stazi (Trebišće – Perun), u Rijeci je snimana priča o kaštelu na Trsatu, na Velom Lošinju o morskoj i podmorskoj baštini, na Rabu o srednjovjekovnoj baštini otoka Raba, na Cresu o šumi Tramuntana, u Gorskom kotaru o Vražjem prolazu i Zelenom viru, a snimljen je i film o istarskoj ljestvici.

Među navedenim filmovima publika je izabrala da film „Rab- srednjovjekovna baština“ predstavlja Primorsko-goransku županiju u posebnom dijelu programa 76. Venecijanskog filmskog festivala, a film je nagrađen u kategoriji očuvanja lokalne baštine i identiteta.

Jedna od aktivnosti u sklopu Projekta su bile i edukacije studenata i neovisnih lokalnih kulturnih aktivista o izradi video-sadržaja, a u svakoj od regija organiziran je po jedan međunarodni kulturni događaj kao primjer korištenja IT platforme, novog alata za informiranje https://artvision.plus/.

Primorsko-goranska županija vodeći je partner u projektu ArTVision+ uz podršku još dvaju partnera iz Hrvatske (Turističke zajednica Kvarnera i Javna ustanova RERA za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije) te četiriju partnera iz Italije (Zaklada Pino Pascali, Agencija Puglia Promozione, Sveučilišta Ca Foscari iz Venecije te Regija Veneto).
Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., a riječ je o nastavku projekta ArTVision.

Ukupna vrijednost projekta je 1.006.360,00 eura, od čega bespovratna sredstva EU iznose 855.406,00 eura. Proračun Primorsko-goranske županije iznosi 244.310,00 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 207.663,50 eura. Projekt se provodi od 1. siječnja 2018. do 30. rujna 2019. godine.

 

Komentari