Veliki poziv za buđenje: Istraživanje koje pokazuje kako još treba raditi na reproduktivnim i seksualnim pravima žena

38

Gotovo polovica žena i djevojaka koje žive u više od 50 zemalja svijeta nije u mogućnosti donositi vlastite odluke o svojim reproduktivnim pravima, a oko četvrtine njih kaže da nisu u stanju reći ne stupanju u seksualni odnos.

UN-ov fond za zaštitu stanovništva objavio je veliki poziv za buđenje globalnih napora za postizanje ravnopravnosti spolova do 2030. godine. Istraživanje je pokazalo kako 55% žena i djevojaka u 57 anketiranih zemalja ne može donijeti autonomnu odluku o pristupu zdravstvu, o tome hoće li koristiti kontracepcijska sredstva i oko pitanja trebaju li stupiti u seksualni odnos.

U svim regijama, 76% anketiranih žena u istočnoj i jugoistočnoj Aziji i 74% žena u Latinskoj Americi i na Karibima reklo je da imaju autonomiju nad svojim reproduktivnim i seksualnim zdravljem i pravima, dok su u subsaharskoj Africi i središnjoj i južnoj Aziji brojke pale na 43%. U Maliji, Nigeru i Senegalu manje od 10% žena reklo je da može donositi odluke u svezi s reproduktivnim zdravljem. Brojke su pokazale da će starije i više obrazovne žene koje žive u urbanim sredinama vjerojatnije moći donositi autonomne odluke.

Rezultati istraživanja temelje se na demografskim i zdravstvenim anketama provedenim među djevojkama i ženama u dobi od 15 do 49 godina koje su bile u braku ili vezi. Rezultati su po prvi puta korišteni za izračunavanje napretka u postizanju univerzalnog pristupa seksualnom i reproduktivnom zdravlju i reproduktivnim pravima što je cilj UN-ovog održivog razvoja. UNFPA se nada da će u budućnosti prikupiti podatke iz više zemalja.

UNFPA-ova savjetnica za ljudska prava Emilie Filmer-Wilson rekla je: „To je veliki poziv na buđenja. U UNFPA-i nam se otvaraju vrata za razgovor o tome što bi trebalo učiniti više i što bolje.“ Filmer-Wilson rekla je da se prethodne mjere ženskog reproduktivnog zdravlja i prava uglavnom usredotočile na dostupne usluge, a ne na gledanje na to jesu li žene sposobne pristupiti njima.

Proteklih nekoliko godina došlo je do porasta konzervativnih pokreta i vlada širom svijeta, uključujući u to i SAD, koji pokušava oduzeti ženska prava. Povratak u prošlost u velikoj mjeri je usredotočen na zakone o pobačaju, ali imao je napredni učinak i na ostale zdravstvene usluge. UNFPA je također pogledala koliko zemalja ima zakone i politike koje jamče potpun i jednak pristup seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.
Prikupljajući podatke iz 107 zemalja u kojima živi 75% svjetske populacije, istraživači su otkrili da je više od 90% zakona imalo garantiranu pravu na majčinsku njegu, pobačaje, kontracepcijske usluge i dobrovoljni pristup savjetovanju i testiranju na HIV. Ali samo 62% ima zakone i nacionalne politike kojima je seksualno obrazovanje obavezno u školskom programu. Samo 76% imalo je zakone koji osiguravaju pristup skrbi nakon pobačaja, a 28% zemalja u kojima je pobačaj zakonit zahtijevalo je da i partner pristane na postupak.

Filmer-Wilson rekla je da podaci označavaju važan korak naprijed u preciznom pristupu ženskim iskustvima: „Imali smo snažan osjećaj da žene nisu ovlaštene na području seksualnog i reproduktivnoj zdravlja i prava, ali nismo imali podatke da to podupremo. Sada imamo.“

Izvor: The Guardian

Komentari