Sveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko sveučilište koje je potpisalo deklaraciju Dora

80

Ispred Sveučilišta u Rijeci, deklaraciju iz San Francisca o vrednovanju znanstvenog rada potpisala je rektorica prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija.

Potpisivanjem Deklaracije daje se aktivan doprinos Politici otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci, koju je u rujnu ove godine usvojio Senat. Sveučilište u Rijeci je čvrsto na stajalištu da znanstvene informacije i istraživački podaci koji su proizvod znanstvenih aktivnosti financiranih javnim sredstvima moraju biti utemeljeni na praksama otvorene znanosti i na zajedničkoj kulturi upravljanja znanstvenim podacima kao ključnim ishodima istraživačkih aktivnosti koje treba optimalno koristiti za dobrobit i razvoj zajednice. Sveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko Sveučilište koje je potpisalo ovu Deklaraciju. 

Cilj Deklaracije, koju je dosad potpisalo više od 20.500 pojedinaca i institucija iz 148 zemalja svijeta, je osvješćivanje novih alata i procesa u vrednovanju znanstvenog rada, uz lakšu implementaciju i jačanje pravičnosti postupaka vrednovanja. Doista, institucije koje financiraju znanstvenu djelatnost kao i one koje zapošljavaju znanstvenike, ali i sami znanstvenici – svi imaju zajedničku želju i potrebu realne procjene kvalitete i utjecaja znanstvenih rezultata. Stoga je imperativ da se znanstveni rezultati točno mjere i mudro vrednuju.

Potpisnici Deklaracije iz San Francisca o vrednovanju znanstvenog rada posebno podupiru prihvaćanje sljedećih praksi u vrednovanju:

  1. Ne upotrebljavati metriku zasnovanu na časopisima, kao što su čimbenici odjeka časopisa, kao glavno mjerilo kvalitete znanstvenih radova, nego u svrhu procjenjivanja vrijednosti znanstvenog rada uzimati u obzir vrijednost i odjek svih njegovih izlaznih rezultata, uključujući i kvalitativne pokazatelje poput utjecaja na javne politike i prakse.
  2. Treba biti izričit i jasan u pogledu kriterija koji se koriste pri donošenju odluka o zapošljavanju i napredovanju, ističući da je znanstveni sadržaj rada znatno važniji od metrike publikacije ili identiteta časopisa u kojem je objavljen.
  3. Poticati praksu odgovornog autorstva i obavještavanja o specifičnom doprinosu svakoga pojedinog autora rada.
  4. Kao članovi povjerenstava koja donose odluke o financiranju, zapošljavanju ili napredovanju, znanstvenici trebaju donositi procjene primarno na temelju znanstvenog sadržaja radova, a ne njihove metrike.

Zašto je to važno?

Uvidom u listu potpisnika Deklaracije, razvidno je da je Sveučilište u Rijeci prvo hrvatsko sveučilište te, uz Hrvatsku zakladu za znanost, druga hrvatska institucija iz sustava znanosti koja potpisuje DORA-u. Osobito smo ponosni što promičemo Otvorenu znanost kroz Politiku o otvorenoj znanosti, ali i kroz brojne projekte u prestižnim mrežama europskih sveučilišta YUFE i YERUN u kojima smo članovi, a gdje se aktivno radi i na transparentnom i pravednijem vrednovanju rezultata istraživanja, za što se zalaže i Europska komisija.

L.B.

Komentari