Rijeka početkom 2020. dobiva e-bicikle na četiri lokacije!

42

Početkom 2020. godine Rijeka će, uz financijsku podršku Ministarstva turizma, na četiri lokacije postaviti terminale s električnim biciklima.

Projekt uvođenja e-bicikala predstavljen je u Gradskoj vijećnici u sklopu besplatnih predavanja za građane „O zdravlju i kretanju zajedno!” u sklopu manifestacije Europski tjedan kretanja.

O projektu uvođenja e-bicikala govorila je Lorella Mekić iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Do kraja godine postavit će se četiri biciklistička terminala – na Jadranskom trgu, na pješačkom mostu preko Rječine, na platou ispred Dvorane mladosti te na krovu garaže Bazena Kantrida, s time da će svaki od terminala imati po sedam bicikala.

Bicikli su posebne robusne izrade, nisu podložni krađi dijelova, s ugrađenim GPS sustavom te su otporni na atmosferske neprilike. Radi se o samoposlužnom sustavu, kojim će se korisnici moći koristiti svaki dan u godini, a korištenje će se moći plaćati i postojećim gradskim pametnim karticama.

U prosincu će biti postavljena postolja za punjenje bicikala, dok bi u siječnju trebali biti isporučeni i električni bicikli.

Grad Rijeka je potpisao ugovore s isporučiteljem, tvrtkama HT i UTE iz Pule. Vrijednost projekta je 1.288.287,50 kuna, od čega Ministarstvo turizma temeljem javnog poziva sufinancira s 200 tisuća kuna.

Prednosti uvođenja javnih bicikala namijenjenih kako građanima, tako i turistima, odnose se na smanjenje udjela automobilskog prometa i unapređenje kvalitete života u gradu, a javni bicikli predstavljaju nadopuna postojećeg sustava prijevoza. Iako je naš grad po klimatskim uvjetima i nadmorskoj visini pogodan za biciklistički promet, najveće ograničenje u organizaciji cjelovitog biciklističkog sustava predstavlja izgrađenost grada, budući da je teško uz postojeće prometnice urediti biciklističke staze, kao i specifična konfiguracija grada, koji obiluje stminama.

Prema podacima ankete o navikama građana Rijeke i okolice vezanim uz dnevna putovanja, koja je pripremljena u sklopu EU projekta Simpla, 32% Riječana koristi se u svrhu dnevnih putovanja koristi se isključivo automobilom, no većina, pored osobnih vozila, koristi i druge alternative, ponajviše i pješačenje, dok njih 6% vozi bicikl.

Rijeka se nalazi i na trasi mediteranske cikloturističke magistrale, a Turistička zajednica grada Rijeke je u suradnji s turističkim zajednicama Riječkog prstena osmislila objedinjenu biciklističku rutu pod nazivom „Bike Rijeka“.

Sustav javnih bicikla u Rijeci uveden je još 2013. godine, i temeljio se na kratkoročnom iznajmljivanju bicikla u cilju poticanja rekreativnih aktivnosti građana. U početnoj fazi bilo je dostupno 10 običnih i jedna električna bicikla, a korištenje je bilo ograničeno na prostor riječkog lukobrana.

Pilot-projekt korištenja javnih bicikala pokazao je kako postoji interes za korištenjem javnih bicikala.

Komentari