Čistoća svojoj direktorici Jasni Kukuljan platila 15 tisuća za doktorski studij

45

Gradsko komunalno društvo Čistoća Riječane „časti“ drastičnim poskupljenjem usluge odvoza smeća, ali ne i poboljšanjem usluge.
Istovremeno, velikodušno daruje i svoju direktoricu Jasnu Kukuljan, piše Fiuman.hr

Čistoća je nedavno kupila novi osobni automobil Mazda 6 za svoju direktoricu, kojeg može koristiti i u privatne svrhe. Usto, plaća joj i doktorski studij na Medicinskom fakultetu, saznaje Fiuman.hr.
Na njihov upit, iz KD Čistoća stigao je opširan odgovor glasnogovornika Milana Zagorca o poslijediplomskom doktorskom studiju „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ Jasne Kukuljan na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Sukladno Pravilniku o radu zaposlenici KD Čistoće imaju pravo na doškolovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, te je u posljednjih nekoliko godina niz zaposlenika koristio navedeno pravo, a sve u cilju dodatne specijalizacije upravo u svrhu implementacije stečenih znanja i vještina u konkretnom poslovnom procesu, koji, u skladu s  novim spoznajama, regulativi te potrebama u praksi, postaje sve složeniji.

Direktorica Jasna Kukuljan polazi poslijediplomski doktorski studij „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a što je odobreno za vrijeme mandata prethodne uprave, odnosno prije nego što je Jasna Kukuljan postala direktorica. Prethodno je završila sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij ekoinženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, te je navedeni doktorski studij nastavak stručne i znanstvene specijalizacije u području ekoinženjerstva. Navodimo da je ekoinženjerstvo grana tehnike koja se bavi zaštitom ljudi od utjecaja faktora štetnih za okoliš, zaštitom okoliša (i lokalnog i globalnog) od potencijalno štetnih utjecaja različitih čovjekovih aktivnosti te unapređenjem kvalitete okoliša. Ono zahtijeva tehnička znanja o zraku, vodi, otpadnoj vodi, svim vrstama otpada i otpadnih tvari, te drugim specijalnostima koje razmatraju utjecaje na zdravlje čovjeka, a primjena ekoinženjerstva u gospodarstvu zahtijeva razumijevanje i poznavanje regulative, ekonomije, financija, javne administracije, planiranja i drugih društvenih znanosti. Ekoinženjersko obrazovanje uključuje i odnos prema različitim izvorima prirodnih resursa, njihovom očuvanju, te racionalnom iskorištavanju.

Program studija uključuje također ekonomska i pravna znanja, te normi i zakona neophodno potrebnih za provedbu struke. Osim stručne razine, kompetencije doktoranata poslijediplomskog doktorskog studija uključuju i osposobljenost za samostalno vođenje projekata. Također, stečeno znanje omogućuje, osim znanstveno-istraživačkog rada, bolje poimanje i implementaciju novih tehnologija, posebno u djelatnostima poput onih koje obavlja KD Čistoća. Poslijediplomski doktorski studij je po svojem sadržaju i programu interdisciplinaran te je komplementaran odgovarajućim zdravstvenim studijima na međunarodnoj razini.

Problematika otpada i zaštite okoliša zbog svoje izuzetne složenosti i slojevitosti zahtijeva stalno usavršavanje, između ostalog i zaposlenika komunalnih društava. Ovo usavršavanje uzima u obzir odnose čovjeka, gospodarstva i okoliša, a može se ostvariti samo interdisciplinarnim pristupom obrazovanju. Upravo iz toga proizlazi  potreba za stalnim usavršavanjem kadra kako bi se obuhvatilo složenu problematiku vezanu uz otpad, tehnologije vezane uz njegovu obradu, regulativu, ekonomiku kao i proaktivni pristup problematici smanjenja nastanka otpada, te, između ostalog, primijenilo najsuvremenije znanstvene spoznaje i učinkovitije djelovanje u radnim procesima Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka.

KD Čistoća snosila je trošak predmetnog doktorskog studija u iznosu od 15.000,00 kuna”, stoji u opširnom odgovoru Čistoće, a nakon dodatnog upita doznali smo i kako je otvorena mogućnost nastavka financiranja školovanja, ukoliko direktorica Kukuljan to zatraži od svog komunalnog društva“, prenosi Fiuman.hr.

 

 

Komentari