Riječka udruga Ri Rock kreirala radijsku emisiju “17 bitnih” o ciljevima održivog razvoja

32

Udruga Ri Rock bavi se promicanjem i doprinosom razvoju alternativne glazbeno-scenske kulture, (pro)aktivnog sudjelovanja i osnaživanja građanskog društva te razvojem društveno-poduzetničkih inicijativa. A sada se uhvatila i radijskog mikrofona te okupila 20 mladih ljudi: Tonka Dujmović, Mauro Jerman, Edin Vesković, Lidija Balog, Linda Uran, Marina Jakši, Vedran Zaharija, Vanna Planinac, Isabella Ban, Kristian Kirinčić, Lorena Tolić, Anam-Maria Božičković, Dora Josipović, Marta Brala, Maja Trkulja, Marija Rađa, Anamarija Nina Kolenić, Tamara Đuričić i Ana Galant, koji su nakon edukacije, osmislili sadržaj radijske emisije i razgovarali o globalnim ciljevima održivog razvoja sa sljedećim gostima/stručnjacima: Boris Golob, Lara Popović, Damir Medved,  Mirela Uzelac, Ervin Jokić, Diana Kovačić, Zoran Grozdanov, Emira Brkić, Zoran Stevanović, Ana Vračar, Darko Jardas, Iva Volović, Brigita Miloš, Iva Močibob, Ivana Host, Mladena Faltin i Tamara Crnko.

Emisija naziva „17 bitnih“ emitirala se na Radio Roži svakog utorka i petka u 12 sati, a ako ste je možda propustili, možete je preslušati na MixCloudu Radio Rože. Radio Roža je community internet radio nastao iz želje i potrebe za praćenjem nezavisne kulturne scene u Rijeci, promocijom najrazličitijih žanrova te ljubavi prema gramofonskim pločama.

Riječ je naime o 17 ciljeva održivog razvoja, nazvanih 17 bitnih, koji su dio dugogodišnjih napora međunarodne zajednice da se pozabavi problemima razvitka i okoliša na globalnoj i lokalnoj razini. Ovi ciljevi su hitan poziv na globalnu akciju u cilju borbe protiv klimatskih promjena te uspostavljanja održivog, kvalitetnog i dostojanstvenog života. Agendu su u 2015. godini prihvatile sve države članice UN-a i postavile vremensko razdoblje do 2030. godine da se 17 ciljeva održivog razvoja ostvare. Naravno, i Hrvatska je kao jedna od članica UN-a aktivna u ostvarivanju tih ciljeva, a koji su to ciljevi, donosimo u nastavku:

 1. Iskorjenjivanje siromaštva (iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima)
 2. Iskorjenjivanje gladi (iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu)
 3. Zdravlje i dobrobit (osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija)
 4. Kvalitetno obrazovanje (osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja)
 5. Rodna ravnopravnost (postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke)
 6. Pitka voda i higijenski uvjeti (osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve)
 7. Pristupačna i čista energija (osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve)
 8. Dostojanstven rad i gospodarski rast (promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve)
 9. Industrija, inovacije i infrastruktura (izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost)
 10. Smanjiti nejednakosti (smanjiti nejednakost unutar i između država)
 11. Održivi gradovi i održive zajednice (učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja (osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje)
 13. Odgovor na klimatske promjene (poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedice)
 14. Život ispod vode (očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj)
 15. Život na kopnu (zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti)
 16. Mir, pravda i snažne institucije (promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama)
 17. Partnerstvo za ciljeve (ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj)

Radijska emisija “17 bitnih!” sufinancirana je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Komentari