Svi gradski sadržaji u Las Vegasu – od ulične rasvjete, škola, parkova, do vatrogasnih domova, sada rade u potpunosti na principu obnovljivih izvora energije. Postavljeni dugogodišnji ciljevi o upotrebi obnovih izvora energije u gradu, doseženi su nakon otvaranja velike solarne elektrane Boulder Solar 1 u blizini Las Vegasa.

Izvore energije grad crpi iz prirodnih procesa kao što su sunčeva svjetlost, vjetar, energija vode u rijekama i potocima (hidroenergija), fotosinteza pomoću koje biljke grade biomasu, plima i geotermalna energija.

Prelazak Las Vegasa na obnovljive izvore energije, počeo je još 2008. godine, a prema podacima iznijetim u časopisu Las Vegas Review-Journal, gradu je ovaj projekt donio uštedu od oko 5 milijuna dolara godišnje i smanjenje potrošnje energije za više od 30 posto. Las Vegas – trenutno najveći grad Sjedinjenih Američkih Država koji se isključivo oslanja na upotrebu obnovljivih izvora energije, svijetao je primjer drugim gradovima željnim prelaska na čistu, zelenu energiju.