KBC Rijeka: Odgoda kontrolnih pregleda, ukoliko nisu neophodni

52
kbc rijeka

KBC-a Rijeka obavještava bolesnike koji su naručeni na redovni kontrolni pregled na poliklinikama da, ukoliko se ne radi o neophodnim kontrolama, odgode dolazak u dogovoru sa svojim liječnikom obiteljske medicine.

Za akutne i neodgodive pacijente liječnici će ordinirati u polikliničkim ambulantama prema rasporedu.
Pridržavanjem uputa smanjuje se rizik potencijalnog prijenosa bolesti koje uzrokuje novi koronavirus (COVID-19) i drugih bolesti koje se prenose tim putem.

 

Komentari