Uronite u arhivu njujorške javne knjižnice

166

The New York Public Library otvorila je s početkom ove godine svoju veliku digitalnu arhivu publivi, dajući tako pristup bez restrikcija ogromnom broju fotografija. Sada ih je već preko 180 tisuća, a broj će, ozirom da se digitalizacija materijala nastavlja, itekako rasti.

Fotografije se mogu skinuti, dijeliti bez posebne dozvole te koristiti. Pored fotografija mogu se naći i mape, video snimke, manuskripti, skice i printovi.

The New York Public Library

Komentari