Europski parlament podržao inicijativu “Pravo na vodu”

Većinom glasova podržana građanska inicijativa koja je prikupila milijun potpisa u sedam EU zemalja

118

Više od milijun ljudi u Europskoj uniji još uvijek nema pristup sigurnoj i pitkoj vodi, a gotovo 2% stanovništva EU nema pristup odvodnji. Zato je ljudsko pravo na pristup pitkoj vodi danas branjeno u Europskom parlamentu kao što je branjeno pravo javnosti da upozori visoku politiku na niske interese onih, koji bi neobnovljiva životna dobra vodu, plodno tlo, ugljikovodike, pretvarali u sve rjeđe resurse, poručio je nakon glasanja hrvatski europarlaentarac Tonino Picula, koji je skupa sa svojom grupom S&D podržao inicijativu.

Napravljena je parlamentarna rezolucija kojom se poziva Komisiju da hitno donese rješenje i okonča tu situaciju.

Podsjetimo se: europska građanska inicijativa “Pravo na vodu” prikupila je milijun potpisa u sedam zemalja članica EU, a potpisi su zatim predani Europskoj komisiji u Bruxelles na uvid. Po prvi je put javnost iskoristila mogućnost da svojim potpisima usmjeri Komisiju kako bi predložila zakone iz svoje nadležnosti. Danas je Parlament odlučivao o tom demokratskom iskoraku i tako dodatno ojačalo osviještenost građana EU o pripadnosti zajednici, njihovim pravima i obvezama.

Ovakve građanske inicijative važna su komunikacija građana i institucija, te je dobro da kao takve bude prepoznate i korištene.

Komentari