U Rovinju otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta

218
Foto/Grad Rovinj

U vrijeme u kojem je fenomen konzumerizma sve prisutniji, građani se olako odriču predmeta koji se mogu ponovno koristiti. Oni tako često završe u smeće umjesto da posluže nekome kome su potrebni.

Upravo je zato, 28. veljače 2020. godine na lokaciji Reciklažnog dvorišta „Gripole“ u Rovinju otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, čija je svrha upravo ponovna uporaba odbačenih predmeta koje građani više ne koriste, kao što je primjerice stari namještaj, posuđe, električni uređaji i oprema, dječja kolica, bicikle i ostala roba široke potrošnje, a koji i dalje imaju uporabnu vrijednost, priopćili su iz Grada Rovinja.

Ovom se mjerom doprinijeti i razvoju kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu kako bi se opetovano, produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost.
Time se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom, gdje su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje.

Komentari