Foto: http://dvoracstarasusica.com/

S obzirom na to da je Županija u Staroj Sušici stekla vlasništvo nad kompleksom od skoro 4 hektara površine, namjerava ga umjeriti prema razvoju proizvodnje. Tako je u okolici posađen matičnjak autohtonih sorti jabuka i krušaka, a tijekom ove godine planirana je realizacija sadnje bobičastog voća.

Također je pokrenuta izrada dokumentacije za pogon za preradu voća i džemova punionicu meda. Ideja je iskoristiti prednosti tog područja kako bi pogon uz proizvodnju poslužio i za edukaciju ljudi o uzgoju i preradu voća.

Također, izrađen je projektni prijedlog koji definira stavljanje u funkciju cijelog prostora na kojem bi bio i dio turističke namjene (goransko selo s etno zbirkom) s manjim ugostiteljskim objektom i manjim sportskim objektima, gdje bi se mogli organizirati i smještajni objekti. U blizini se nalazi i objekt koji će JU Priroda urediti kao centar za posjetitelje za velike zvijeri.

U sklopu operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za očuvanje, zaštitu, promicanje i razvoj prirodne baštine, ideja je dio projekta Stare Sušice kandidirati na poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa i time staviti u funkciju dio poljoprivrednih objekta te dio prostora urediti kao poučnu tematsku stazu. Time bi dobili novo izletište s nekoliko vrsta sadržaja koji bi obogatili ponudu Gorskog kotara i stvorili polaznu točku za informiranje turista o zaštićenim područjima koji se tamo nalaze.

Vrijednost projektnog prijedloga je 14 milijuna kuna.