Na predstavljanju rezultata istraživanja o proračunskoj transparentnosti svih županija, gradova i općina u RH, koje je jučer održano u Zagrebu, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel primio je priznanje Instituta za javne financije za proračunsku transparentnost Grada Rijeke.

U ovom istraživanju proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim web stranicama hrvatskih gradova općina i županija.

Institut za javne financije u svom je izvješću posebno istaknuo one lokalne jedinice koje su u svim dosadašnjim ciklusima, a do sada ih je bilo pet, objavile tražene dokumente. Osim Rijeke to su još i – Krapinsko-zagorska županija, Šibensko-kninska, Varaždinska i Zadarska županija, te gradovi Buzet, Koprivnica, Opatija, Osijek, Pazin, Pula, Slavonski Brod, Vodice i Zagreb.

Za Rijeku je još specifično podvučeno da je otišla i korak dalje pa „građanima nudi e-konzultacije da ocijene tekući proračun i ponude i obrazlože svoje prijedloge i projekte za iduću proračunsku godinu, participativno budžetiranje da sudjeluju u planiranju i donošenju proračuna kroz male komunalne akcije i program lokalnog partnerstva, te edukativnu proračunsku igru Proračun(ajme).“